Brusel zakáže pokusy na ľudoopoch. Výnimky povolí

Brusel - Obmedziť laboratórne testy na zvieratách, v niektorých prípadoch dokonca zakázať. To je nový návrh, ktorý predstavila Európska komisia.

...
Zdroj: SITA

Brusel - Obmedziť laboratórne testy na zvieratách, v niektorých prípadoch dokonca zakázať. To je nový návrh, ktorý predstavila Európska komisia.

Brusel chce nahradiť súčasné testovacie metódy alternatívami. Živé zvieratá by sa buď nemali používať vôbec alebo len v obmedzenej miere. Každopádne sa má výrazne znížiť ich počet.

"Je dôležité upustiť od testu na zvieratách. Vedecký výskum sa musí sústrediť na hľadanie alternatívnych metód. Kde nie sú alternatívy možné, musí sa zlepšiť zachádzanie s laboratórnymi zvieratami," vysvetlil európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas z Grécka.

Zákaz platí pre ľudoopy

Návrh Európskej komisie počíta aj s tým, že pre zachádzanie s laboratórnymi zvieratami začnú platiť etické normy. Definuje, v akých priestoroch majú byť umiestnené a ako sa o nich treba starať. Smernica sa týka zvierat, ktoré sa používajú vo výskume, pri výučbe a školeniach. Sprísňuje podmienky pre testovanie všetkých živých stavovcov a niektorých ďalších vybraných druhov.

Zákaz testovania platí pre ľudoopy. Šimpanzy, opice bonobo, gorily a orangutany sa nesmú používať na vedecké výskumy, "pokiaľ nedôjde k neočakávanému prepuknutiu choroby ohrozujúcej ľudské životy", stojí v návrhu smernice. V takom prípade môže členský štát EÚ požiadať o zvláštne povolenie.

Dnes sa na primátoch testujú napríklad vakcíny proti malárii, vírusu HIV, hepatitíde alebo SARS.

Vyššiu nádej majú už aj deti. Tridsaťtri percent tehotných matiek berie lieky, ktoré zabraňujú prenosu víru na plod. Vyššiu nádej majú už aj deti. Tridsaťtri percent tehotných matiek berie lieky, ktoré zabraňujú prenosu víru na plod. Zdroj: Reuters

Ochrancovia prírody sú nespokojní

Ochrancovia prírody však príliš nejasajú. Nová únijná smernica je vraj málo ambiciózna. Očakávali úplný zákaz testu na všetkých druhoch primátov, čo sa podľa nich nestalo.

"Návrh novely smernice tak výrazne sklamal, pretože obsahuje len obmedzenie používania primátov na pokusy, čo v skutočnosti neznamená žiadne zlepšenie oproti súčasnému stavu," povedala pre Aktuálně.cz Eva Charvátová z organizácie Sloboda zvierat.

Novela je podľa nej a jej kolegov nekonkrétna. Ochrancom zvierat sa nepáči ani to, že obsahuje výnimky, pod ktoré spadá väčšina pokusov. Viní z toho predovšetkým vplyv ekonomicky silného farmaceutického priemyslu. "Nie je stanovený žiadny jasný cieľ ani žiadne konkrétne zníženie počtu pokusov vo vzťahu k určitým typom výskumov alebo vo vzťahu k určitému dátumu," dodala Charvátová.

Princíp "troch R"

Smernica nariaďuje hľadať iné postupy, ako sú pokusy na zvieratách. Tie pripúšťajú iba v prípade, že neexistujú žiadne alternatívy. Aj vtedy však musí ich očakávaný prínos prevážiť nad ujmou spôsobenou zvieraťu. Každý projekt, ktorý bude testy na zvieratách zahŕňať, bude musieť požiadať o predbežné schválenie príslušným úradníkom. Povolenie musí získať aj personál pracujúci pre zvieratá. 

Zdroj: Reuters

Každý rok sa v Európskej komisii laboratórne testuje na 12 miliónoch zvierat. Nová smernica, ktorá zavádza princíp takzvaných "troch R" (po anglicky replace, reduce, refine, teda nahradenie metód testovania na zvieratách, obmedzenie počtu laboratórnych zvierat a zlepšenie starostlivosti o ne) sa zameriava aj na špecifické bezstavovce a plody v ich poslednom trimestri vývoja.

Na pokusy sa majú používať iba zvieratá narodené v zajatí, aby sa zamedzilo kynoženie divoko žijúcich populácií. Návrh sa netýka živočíchov chovaných v zoologických záhradách a tých, ktoré sa používajú pri vojenských experimentoch alebo poľnohospodárskych a veterinárnych zákrokoch.

Podobné pravidlá, aké navrhuje Brusel, už platia napríklad v USA, Kanade alebo Austrálii.

 

Diskusia

Najčítanejšie