Budeme športová veľmoc? Tieto zásadné zmeny sľubujú strany

BRATISLAVA – Viac peňazí, šport prístupný pre každého, ale aj vlastné ministerstvo športu či dokonca špeciálny systém financovania, v ktorom najbohatší prispejú na pohybové aktivity. Spýtali sme sa strán, čo spravia po voľbách pre slovenský šport – nielen ten profesionálny, ale aj pre deti a mládež. Nechýbala ani otázka, kde na to vezmú peniaze.

Budeme športová veľmoc? Tieto zásadné zmeny sľubujú strany
Šport nie je politikom cudzí. Ilustračné foto. Zdroj:TASR/Henrich Mišovič

Mnohým slovenským politikom nie je šport cudzí, aspoň tak sa snažia prezentovať na verejnosti. Jeho financovanie ale nie je úplne jednoduché. Čo v tejto oblasti plánujú strany po voľbách?

Smer-SD

 • dvojnásobok z rozpočtu
 • viac transparentnosti
 • viac financií
 • zjednotiť zväzy
 • šport prístupný pre každého
 • športové poukazy

Zdroj: Plus JEDENDEŇ/Michal Smrčok

 

Smer plánuje po voľbách pokračovať v tom, čo už začal a nadviazať na nový zákon o športe. Ten vstúpil do platnosti na začiatku tohto roku.

„Zákon prinesie viac transparentnosti, financií, zjednotí jednotlivé športové zväzy. Vznikal zdola, tvorili ho odborníci, funkcionári a aj samotní športovci, čo vytvára najlepšie predpoklady pre zefektívnenie fungovania športu na Slovensku,“ uviedla pre Aktuálne.sk Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD.

Podľa Smeru by nová právna reforma mala dostať k športu nielen tých, ktorí majú na to peniaze. Ako strana dodáva, šport má byť prístupný každému bez ohľadu na jeho finančné zázemie.

„Uvažujeme tiež o zavedení športový poukazov, ktoré by deti mohli použiť vo svojich športových kluboch,“ dodala hovorkyňa.

Odkiaľ na to vezmú?

Smer si sľubuje od nového zákona zmeny. Už v tomto roku by mali zväzy dostať zo štátneho rozpočtu o 20 až 40 percent viac peňazí. Do roku 2018 sa má rozpočtovaná suma dokonca zdvojnásobiť oproti vlaňajšku. Poukazy pre deti by mohli byť financované z tzv. fondu prevencie zo zdravotného poistenia.

KOMENTÁR Mariána Balázsa: Opozícia knokautuje samú seba, Ficovi to nahráva

SNS

 • zriadiť ministerstvo športu
 • šport budú povinne financovať veľké nadnárodné firmy
 • investori musia nahradiť športoviská a vybudovať nové

Zdroj: TASR/Branislav Račko


Národniari si uvedomujú, že šport je hlboko podfinancovaný.

„Bolo by veľkou chybou, keby sme si mysleli, že výborné výsledky niektorých našich športovcov v individuálnych športoch (Sagan, Zuzulová, Vlhová) sú produktom komplexnej podpory štátu na Slovensku,“ povedala hovorkyňa SNS Zuzana Kohútková.

Na nový zákon o športe sa nespoliehajú – podľa nich nerieši komplexne problémy športu v našej krajine. Na legislatívu okolo športu sa chcú pozrieť podrobnejšie. Šport si vážia natoľko, že dokonca chcú osobitné ministerstvo.

„V Česku, kde športovci dosahujú lepšie výsledky a majú ďaleko väčšiu podporu než naši športovci, uvažujú o vytvorení ministerstva športu. Preto aj u nás by sme mali uvažovať podobnou cestou do budúcnosti," dodala hovorkyňa SNS.

SNS si všíma vytrácanie sa športu zo škôl a z voľného času detí. Športové aktivity zatiaľ musia financovať rodičia či samosprávy. Zákon vinia za to, že súkromný sektor nedokáže financovať šport.

Odkiaľ na to vezmú?

Na šport a aktívne trávenie voľného času slovenských detí sa poskladajú najbohatší.

„V programe máme tiež financovanie športu z nadnárodných monopolov, ktoré sa minimálne podieľajú na podpore športu alebo športových projektov a tak to treba zakomponovať,“ dodáva Kohútková.

Podľa SNS by mala každá nadnárodná spoločnosť podnikajúca na Slovensku povinne odvádzať 3 percentá zo zisku na šport, resp. vedu a kultúru. TIPOS by povinne odviedol 50 percent zisku. Nový investor by pri výstavbe povinne musel nahradiť zaniknuté športovisko novým.

Most-Híd

 • super odpočet pre súkromných sponzorov
 • motivovať deti k športu už od predškolského veku
 • vyriešiť situáciu športových klubov
 • vyriešiť športovú infraštruktúru
 • viac športovcov, lepšie platy pre trénerov

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Most tvrdí, že nový zákon zabezpečí transparentnosť, lepšie finančné zabezpečenie športových zväzov a pomôže pri organizácii športových podujatí. Strana kritizuje, že z pôvodného návrhu vypadol super odpočet pre súkromných sponzorov z podnikateľskej sféry. Ako informoval Arpád Érsek z Most-Híd, slovenský šport čakajú tri dôležité výzvy:

 • motivácia detí a mládeže k športu – už od predškolského veku
 • klubizmus – problém zániku športových klubov a podhodnotenia trénerov
 • športová infraštruktúra pre amatérske, ale aj závodné športovanie

Ich hlas môže rozhodnúť. Študenti povedali, či pôjdu voliť

„Potrebné je aj doriešiť financovanie aktivít mladých začínajúcich športovcov. Neprešiel môj pozmeňovací návrh, ktorý by bol garantoval krytie športových poukážok určitou finančnou čiastkou. Teraz sa uvádza ako možnosť, ktorá k ničomu nezaväzuje vládu, teda ministerstvo školstva,“ vysvetľuje Érsek.

Finančná čiastka by mohla motivovať kluby, trénerov a cvičiteľov, ale aj zvýšiť počet adeptov a budúcich reprezentantov.

„Vo viacerých krajinách existujú samostatné ministerstvá pre šport, pre SR by funkcia štátneho tajomníka bola dobrým a honosnejším riešením ako nejaká sekcia. V tom prípade by došlo aj k zrušeniu funkcie štátneho splnomocnenca pre šport,“ vysvetľuje Érsek.

Most-Híd myslí aj na platové zabezpečenie vrcholových športovcov, ich výsluhové dôchodky a pomoc štátu pre špičkových športovcov na dôchodku.

Odkiaľ na to vezmú?

Vrcholový šport by sa mal financovať z jedného centra, respektíve ministerstva. Finančné prostriedky by sa mohli podľa Érseka nájsť aj z kapitoly výstavby štadiónov.

„Ale podotýkam, že pri zjednocovaní financovania, ak k tomu dôjde, sa treba odraziť od najlepších podmienok daného rezortu,“ dodal Érsek.

KDH

 • lepší dozor nad hospodárením zväzov
 • sprístupniť šport pre všetky deti a dorast
 • bojovať proti predraženým zákazkám a schránkovým firmám

Zdroj: SITA/Marko Erd

Kresťanskí demokrati volia cestu efektivity cez lepší dozor nad slovenským športom.

„Chceme reálne dozerať na výkon zväzov, nielen z toho hľadiska ako zväz hospodári, ale aj na to, ako sa pohybuje konkrétny šport zastrešený konkrétnym zväzom v medzinárodnom meraní,“ informovala hovorkyňa KDH Nataša Žembová.

KDH tak plánuje vytvoriť potrebné personálne, finančné a materiálne podmienky a zároveň sledovať, či budú verejné financie rozdelené efektívne.

Deťom (a rovnako i dorastu) so záujmom o športovanie chce strana sprístupniť takéto aktivity, aby im stačila iba chuť športovať.

„Chceme zabezpečiť základné podmienky pre všetkých mládežníkov a máme ambíciu, aby základné podmienky predstavovali normálny medzinárodný štandard,“ dodala Žembová.

Odkiaľ na to vezmú?

Kresťanskí demokrati sa podľa vlastných slov stránia populistických vyjadrení o vyberaní peňazí na šport z daní z lotérie či alkoholu. Plánujú ušetriť prostriedky bojovaním proti predraženým zákazkám a schránkovým firmám.

Účet za vodu sa po voľbách rozvíri. Akú cenovú sprchu chystajú politici?

Sloboda a solidarita

 • lepšia kontrola nad hospodárením zväzov
 • zlúčiť strediská športovej reprezentácie
 • podporovať profesionálny mládežnícky šport
 • komerčne úspešné športy budú financované zo súkromných zdrojov

Zdroj: SaS

Zákon o športe podporujú, zdôrazňujú zvýšenie transparentnosti vo financovaní a lepšie fungovanie zväzov. Tie podľa SaS v súčasnosti hospodária bez verejnej kontroly – to, čo by malo ísť športovcom, zhltne vedenie.

SaS hovorí o zastavení zvýhodnenia olympijských športov na úkor iných. Ako informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková, toto kritérium nevypovedá o spoločenskej prospešnosti športu.

Viac peňazí by sa malo nájsť aj pre budúce hviezdy – podporou profesionálneho mládežníckeho športu.

Odkiaľ na to vezmú?

V súčasnosti plynú do športu peniaze z mnohých kanálov, ide nielen o príspevky ministerstva zväzom či zvýšenie normatívov pre športové triedy, školy a centrá voľného času, ale aj cez splnomocnenca vlády pre šport, ministerstvo vnútra, obrany či z rezervy premiéra. Vyriešiť to chcú zjednotením.

„Ustanovíme, aby všetka podpora športu smerovala len cez ministerstvo školstva prostredníctvom mimorozpočtového účtu a to tak, aby mohla verejnosť efektívne kontrolovať, akým spôsobom plynú verejné zdroje do športu," dodáva Svrčeková.

Zároveň zlúčia všetky Strediská športovej reprezentácie SR do jedného – to poskytne reprezentantom potrebný servis. Komerčne úspešné športy by už mali byť financované zo súkromných zdrojov, štátu ostanú peniaze na mladé talenty.

SMK-MKP

 • efektívne financovanie vrcholového športu
 • zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy
 • vyriešiť športovú infraštruktúru
 • zmeny v daňovom systéme, zmena pomerov medzi zložkami financovania

Zdroj: SITA

Strana maďarskej komunity chce v prvom rade zabezpečiť efektívne financovanie vrcholového športu. Zároveň však aj klásť dôraz na to, aby sa zvýšil spoločenský význam športu a zapojili sa doň široké vrstvy – najmä mládež.

Desať statočných na kandidátkach: Ktorý z nich bude slovenským Obamom?

„Do úvahy prichádza aj možnosť zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy na základných i stredných školách. K tomu ale bude potrebné vybudovať dostatok tréningových plôch a telocviční s potrebnou infraštruktúrou,“ povedala pre Aktuálne.sk tlačová tajomníčka SMK Helena Fialová.

Odkiaľ na to vezmú?

Zmenou pomerov medzi jednotlivými zložkami financovania športu. Medzi ne patria napríklad štátne dotácie, dotácie od samospráv, príjmy od sponzorov, príjmy z lotérií. To však nie je jediná vec, ktorú chce SMK zmeniť.

„Zároveň bude treba uskutočniť aj zmeny v daňovom systéme, ktoré umožnia efektívne a transparentné financovanie jednotlivých odvetví i výstavbu športových areálov,“ informuje strana.

OĽaNO-NOVA

 • podporiť zákony umožňujúce súkromným firmám financovať šport
 • podporiť rozvoj všetkých športov, nielen vybraných, populárnych
 • obnoviť útvary talentovanej mládeže
 • viac financií do športových gymnázií a škôl
 • zastaviť plytvanie na ministerstve školstva

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predvolebná koalícia Obyčajných ľudí a NOVA má v pláne podporiť daňové zákony, ktoré umožnia súkromným firmám dotovať športu, kluby, zväzy a jednotlivcov. Bez ohľadu na druh aktivity.

„Podporíme rozvoj všetkých športov, nielen „vybraných športov“, ako sú futbal, tenis, hokej, atletika. Chceme radikálne zlepšiť športovú infraštruktúru na všetkých úrovniach: šport pre všetkých, pre talentovanú mládež, výkonnostný aj vrcholový šport,“ plánuje hovorca OĽaNO-NOVA Daniel Mitas.

Deti a mládež by si mohli prísť na svoje vďaka rozvoju športovísk a voľnočasových športových aktivít a krúžkov.

„Je nevyhnutné obnoviť Útvary talentovanej mládeže predovšetkým v olympijských športoch a zabezpečiť dostatok trénerov z povolania pri práci s talentovanou mládežou,“ dodáva Mitas.

Viac peňazí by malo ísť nielen do športových gymnázií, ale aj na podporu športovej prípravy detí a mládeže na školách.

Odkiaľ na to vezmú?

Zmenou hospodárenia ministerstva. „V rezorte školstva sa neuveriteľne plytvá na predražené modely sifónov a splachovačov, či na dotácie spriazneným oligarchom, na ich vysoké školy bez akéhokoľvek výskumu a pridanej hodnoty pre celú spoločnosť,“ dodal hovorca OĽaNO-NOVA.

Radovan Kopečný

 

Diskusia

Čo by ste spravili pre slovenský šport, keby ste boli vo vláde?

Najčítanejšie