Liga proti rakovine sa chystá na Deň narcisov novou piesňou i online hrou

BRATISLAVA - Deň narcisov - verejná finančná zbierka na boj proti rakovine sa uskutoční v piatok 12. apríla. Výnos už 17. ročníka charitatívneho podujatia opäť pomôže realizovať a podporí programy a projekty v prospech onkologických pacientov, ich rodín i zdravej populácie. Prejaviť spolupatričnosť onkologickým pacientom a ich blízkym budú môcť občania v uliciach miest a obcí Slovenska kúpou žltého kvietka nádeje. Tohtoročná zbierka a jej kampaň má však aj novinky, ktoré dnes v Bratislave na stretnutí s médiami predstavila Liga proti rakovine (LPR).

Liga proti rakovine sa chystá na Deň narcisov novou piesňou i online hrou
Na snímke zľava Eva Kováčová z Ligy proti rakovine, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká a básnik a textár Ján Strasser. Zdroj:TASR - Martin Baumann

Hlavnou novinkou kampane je pieseň pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú i pre všetkých, ktorí ju ochotne a radi poskytujú. "Túžili sme po takejto forme sprievodného znaku kampane a konečne sa nám to podarilo.

Vznikla pesnička špeciálne na Deň narcisov s úžasným textom úžasného človeka," komentovala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka LPR, "erbovú pieseň", ktorej text pripravil textár Ján Štrasser, melódia je autorským dielom Braňa Kostku. V rámci celej mediálnej kampane bude zaznievať jej refrén, prípadne celá pieseň v podaní Janky Golisovej a Bratislavského chlapčenského zboru.

V rámci kampane, ktorá sa začala 1. apríla a potrvá do 20. apríla, oslovuje LPR verejnosť prostredníctvom elektronických a printových médií, LCD obrazoviek, kín, vizuálov v dopravných prostriedkoch či obchodných centrách.

Na komunikáciu s mládežou využíva internet. Prostredníctvom neho posilnila komunikáciu s verejnosťou aj cez novovytvorenú webstránku www.dennarcisov.sk, na ktorej záujemcovia nájdu aktuálne informácie o zbierke a použití jej výnosov od roku 2010.

"Zaradili sme tam zaujímavosti o dobrovoľníkoch, nájdete tam všetky vizuály Dňa narcisov, spôsoby, ako možno prispieť a veľmi zaujímavý fenoménik, dúfam, hlavne pre mladých ľudí - online hra s výstižným názvom Vyklikaj 'špekulantov' z ulíc," povedala Eva Kováčová s tým, že prístupná a nenásilná online hra nemá poslúžiť len na zábavu.

Deň narcisov 2012 - Oficiálny výnos v Bratislave

"Boli by sme veľmi radi, keby si ľudia hlavne všímali identifikačné znaky, ktorými sú opatrení všetci naši dobrovoľníci a týmto spôsobom dali najavo, že zbierka je naozaj transparentná a kto chce prispieť práve na Deň narcisov, presne vie, ktorým dobrovoľníkom to tak má urobiť."

Tento rok sa do zbierky zapojí 16.053 dobrovoľníkov zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi. Označení špeciálnymi identifikátormi budú dobrovoľné finančné príspevky zbierať do piatich tisícoch pokladničiek len v deň zbierky 12. apríla.

Podporiť zbierku bude možné aj dobrovoľnou sumou na jej účet č. 2629740400/1100 alebo zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 v hodnote 2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov. Týmito formami možno prispievať až do 20. apríla.

Vlani sa počas Dňa narcisov vyzbieralo 1.005.159,66 eura. Čistý výnos zbierky 975.645,12 eura LPR použila na medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicovú starostlivosť (442.527,92 eura), na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny (217.213,46 eura), na projekty a programy na podporu výchovy, informovanosti a poradenstva (225.279,98 eura) a na zabezpečenie regionálnych programov a podporu pacientov v organizačných zložkách LPR v celej SR (91.783,75 eura).

Rozdiel medzi zúčtovanou čiastkou a čistým výnosom vo výške 1.159,99 eura bol hradený z iných zdrojov LPR.

TASR
 

Diskusia

Kupujete si každý rok symbolický narcis?

Najčítanejšie