Najstarší sa berú v Bratislave. Najviac sa i rozvádzajú

Bratislava - V roku 2010 uzatvorili muži s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji 3345 manželstiev, o 74 menej ako rok predtým.

Najviac s...

v style=" margin: 0 10px 10px 0;" class="inTextImg"> Zdroj: Jupiter Images

Bratislava - V roku 2010 uzatvorili muži s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji 3345 manželstiev, o 74 menej ako rok predtým.

Najviac sobášov, a to 806, mali muži z okresu Bratislava V a najmenej, 238, z Bratislava I. Manželstvo prvýkrát uzavrelo 80,93 percenta ženíchov a 84,2 percenta neviest.

Najpočetnejšiu skupinu tvorili sobáše s vekom ženíchov 30-34 rokov (34,6 percenta) a neviest od 25 do 29 (40 percent). Vo veku 50 a viac rokov uzavrelo sobáš 241 mužov a 124 žien. Priemerný vek ženíchov dosiahol 34,43 a neviest 31,35 roka.

V medzikrajskom porovnaní to bol najvyšší, naopak najnižší priemerný vek mali muži (29,44) aj ženy (26,67) v Prešovskom kraji. Priemer za SR predstavoval medzi ženíchmi 31,91 a nevestami 28,84 roka.

Vlani mala v hodnotenom kraji klesajúcu tendenciu aj rozvodovosť. Kým v roku 2009 sa rozviedlo 1713 manželstiev, v minulom to bolo 1686. V podaní návrhov na rozvod mali prevahu ženy, ktoré sa podieľali 61,9 percenta. Až 53,7 percenta rozvedených manželstiev bolo s maloletými deťmi.

Priemerná dĺžka trvania manželstva dosiahla 14,6 roka. Za najčastejší dôvod manželského rozvratu uvádzali muži i ženy rovnako rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Z toho dôvodu rozviedli 78,6 percenta manželstiev. Priemerný vek rozvedeného muža bol 42,4 a ženy 39,9 roka.

Podľa pracoviska Štatistického úradu v Bratislave rozvodovosť (počet rozvodov na 1000 obyvateľov stredného stavu) klesla z 2,76 percenta v roku 2009 na vlaňajších 2,69. V rámci okresov kraja najvyššiu rozvodovosť - 2,97 - vykázal okres Bratislava III a najnižšiu - 2,21 - Bratislava I.

Rozvodový index (počet rozvodov na 100 sobášov) však vzrástol z 50,1 v roku 2009 na 50,4. Najvyšší rozvodový index - 65,64 - mali v okrese Malacky, najnižší - 37,82 - v Bratislave I.

 

Diskusia

Najčítanejšie

 
Všetko Politika Zdravotníctvo Školstvo Spoločnosť Regióny O počasí