Parlamentná inventúra. Kto v NRSR za vás hlasoval?

Bratislava - Parlamentné voľby sú predo dvermi. Po štyroch rokoch v poslaneckých kreslách sa 150 volených zástupcov ľudu porúča d...

Zdroj: Aktuálne.sk

Bratislava - Parlamentné voľby sú predo dvermi. Po štyroch rokoch v poslaneckých kreslách sa 150 volených zástupcov ľudu porúča do minulosti. Niektorí s reálnou šancou, iní len so snom návratu.

Štyri roky predvádzali, ako si predstavujú prácu poslanca - od poctivej účasti na parlamentných výboroch či plenárnych rokovaniach, stretnutí s prosebníkmi v poslaneckých kanceláriách až po úplný nezáujem o svoju prácu.

KOHO STE NAOZAJ VOLIČ? OTESTUJTE SA

Ich najdôležitejšími krokmi však boli konkrétne hlasovania o konkrétnych zákonoch či uzneseniach, ktoré menili život krajiny. A mnohí z nich by v tom radi pokračovali.

Poslanec stál Slovákov 281-tisíc eur, dostal aj laptop

Podľa čoho sa však rozhodnúť, ktorý z nich čo najviac naplnil vaše predstavy o fungovaní štátu? Ako zistiť, či strana, ktorá vám je navonok sympatická, v skutočnosti nehlasuje proti vášmu presvedčeniu?

Aktuálne.sk vám v spolupráci s portálom KohoVolit.sk ponúka veľký voličský test. Hlasujte podľa vašich predstáv a zistite, kto sa im najviac priblížil.

Pred vami je 38 konkrétnych právnych noriem, o ktorých v uplynulých štyroch rokoch hlasovala Národná rada Slovenskej republiky. Pri každom zákone môžete označiť, či je pre vás veľmi dôležitý, stredne dôležitý alebo len málo dôležitý. Zároveň môžete hlasovať za prijatie tejto normy, proti prijatiu alebo sa zdržať hlasovania. Nemusíte zaujať postoj k všetkým zákonom.

Po záverečnom hlasovaní sa vám objaví výsledok - zoradia sa poslanci parlamentu podľa toho, ako vaše predstavy v skutočnosti napĺňali, od najvyššej zhody až po najnižšiu. Zároveň nájdete vo vyhodnotení, s ktorými stranami máte podobný názor na veci verejné a s ktorými nie.

Prajeme vám príjemné testovanie.

KLIKNITE SEM A OTESTUJTE SA

Voličský test nie je jedinou pomôckou, ktorú vám Aktuálne.sk pred parlamentnými voľbami ponúka.

Od piatku začneme uverejňovať ďalšie "inventúry" - autorské materiály o činnosti šiestich súčasných parlamentých strán, zhodnotenie ich sľubov, praktickej politiky i vývoja, ktorým za štyri roky prešli. Volič sa totiž rozhoduje pre stranu, jej program a sľuby - nie pre konkrétne rezorty, ktorých zhodnotenie činnosti prenecháme iným.

Okrem toho sme vám už ponúkli štyri pohľady na vybrané oblasti pri ôsmich stranách, ktoré majú reálnu možnosť dostať sa do parlamentu. Ich ponuku hodnotili odborníci podľa lídrov, kampane, elektorátu a viacerých oblastí programu.

 

Diskusia

Najčítanejšie