Polícia Kotlebovi s upratovaním pod Krásnou Hôrkou nepomôže

BRATISLAVA - Policajný zbor, ktorý predstaviteľ krajne pravicovej strany Marián Kotleba žiada o súčinnosť, asistovať pri upratovaní pod Krásnou Hôrkou nebude. Ako informoval policajný prezident Tibor Gašpar, Kotlebova žiadosť ani jeho plánované konanie nespĺňajú zákon. "Predmetnej žiadosti sa nevyhovelo," povedal.

Polícia Kotlebovi s upratovaním pod Krásnou Hôrkou nepomôže
Čakajú Krásnu Hôrku policajné manévre? Zdroj:TASR/František Iván

Nový majiteľ niektorých parciel pod osadou v Krásnohorskom Podhradí hovorí, že chce pozemky vrátiť do pôvodného stavu, ako sú vedené v katastri, a síce premeniť ich na trávnatý porast.

Gašpar však upozornil, že rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Rožňave v roku 2010 sú pozemky vedené ako zastavené plochy. Vedie k nim cestná komunikácia, kanalizácia, vodovod a chodník vo výstavbe.

Ak Kotleba pod Krásnou Hôrkou zakročí, poruší viaceré zákony

Ak by chcel Kotleba búrať, musí mať v rukách rozhodnutie súdu. A to nemá. Rozhodnutie súdu potrebuje aj preto, že kolízna situácia, ktorá nastala, nemá dohodu a pokiaľ by búral obydlia Rómov, porušil by zákony o domovej slobode, prípadne by sa dopustil trestného činu poškodzovania cudzej veci. Kotlebovi totiž vlastníckym právom nenadobudol aj domy.

Výroky o odpade

Gašpar navyše upozornil, že voči Kotlebovi začalo šetrenie pre jeho výrok o odpade, ktorý mohol byť smerovaný voči miestnym obyvateľom. "My sa týmto vyjadrením už zaoberáme v súčinnosti s prokuratúrou," povedal policajný prezident.

Kotleba sa ním mohol dopustiť hanobenia národa, rasy či presvedčenia alebo podnecovania k rasovej a etnickej neznášanlivosti.

V sobotu čakajú Krásnu Hôrku pre brigádu pravdepodobne policajné manévre. To, koľko policajtov bude nasadených, zo strategických dôvodov Gašpar nekonkretizoval. "Využijeme len tie prostriedky, ktoré sú v zákone," povedal s tým, že polícia je pripravená zasiahnuť vtedy, ak obec, ktorá je zodpovedná za verejný poriadok, nebude schopná ho zabezpečiť.

Policajný prezident upozornil účastníkov brigády, že akékoľvek protiprávne konanie, polícia vyhodnotí na mieste. Postih môže byť vyvodený aj voči tým, ktorý Kotlebovi dodávajú stavebné stroje v prípade, že by sa použili.

Sporné pozemky

Osada pod Krásnou Hôrkou sa začala stavať na pozemkoch bývalej tehelne, ktorej pozemky patrili štátu. Väčšina domov bola postavená do roku 1971. Časť stavieb, ide o asi šesťdesiatku domov, sa dajú dnes klasifikovať ako čierne. Stoja totiž na parcelách asi 136 spoluvlastníkov, ktorí sa k pozemkom dostali v rokoch 1996 až 1998 v rámci reštitúcií. Celá výstavba prebiehala niekoľko desaťročí. 

Rómov na nevysporiadané pozemky vytlačila majorita

Hranice parciel však doposiaľ nevymedzili. Za posledné roky vlastníci tému osady pod svojimi pozemkami neriešili súdnou cestou. Niektorí z nich si v rokoch 2006 až 2008 formou sťažností uplatňovali nápravu stavu. Sťažovatelia však úradom nedoložili potrebnú dokumentáciu.

Na mieste, ktorého spoluvlastníkom je i Kotleba, dnes stojí asi sedem stavieb.

Stanislava Harkotová

Redaktorka
 

Diskusia

Myslíte si, že Kotleba naozaj pristúpi k búraniu stavieb?

Najčítanejšie