Nicholsonová: Rómska reforma, ktorú predstavil Pollák, je jedno obrovské fiasko

ROZHOVOR - Poslankyňa parlamentu LUCIA NICHOLSONOVÁ (SaS) vidí riešenie rómskej otázky vo vzdelávaní a zamestnanosti Rómov. Súčasný splnomocnenec vlády pre túto problematiku Peter Pollák mal podľa nej snahu niečo zmeniť, no nechal sa zneužiť. Vyčíta mu, že nepresadil povinné škôlky pre sociálne vylúčené deti a za úspech nepovažuje ani jeho pilotné projekty.

Nicholsonová: Rómska reforma, ktorú predstavil Pollák, je jedno obrovské fiasko
Lucia Nicholsonová priznáva, že ani jej sa v tejto oblasti nepodarilo nič dotiahnuť do konca Zdroj:FB Lucia Nicholsonová

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vypracovala komplexný dokument na riešenie rómskej problematiky, čo sa Vám podarilo presadiť a s akými najväčšími problémami ste sa stretávali ?

Presadiť v zmysle, že by sme niečo dotiahli až do úspešného konca, sa nám nepodarilo nič. Napísali sme prelomový, reformný zákon o dávkach v hmotnej núdzi, ktorý mal byť základom preto, aby sa v tejto krajine oplatilo pracovať, nie byť na dávkach. Ale už sme ho kvôli pádu vlády nestihli presadiť v parlamente.

Rovnako sme rozbehli projekt e-pay kariet, bezhotovostnými platbami za vybrané tovary a služby z dávok v hmotnej núdzi, ktorý by bol prevratný nielen v hospodárení s dávkami, ale aj v eliminácii úžery a neplatičstva. Dostali sme sa po verejné obstarávanie, v ktorom nám najväčšie obštrukcie robila Slovenská pošta, keďže cez Ministerstvo práce a výplatu všetkých dávok je štát jej najväčším klientom.

Pripravili sme však národný projekt komunitných centier, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. A urobili sme poriadok s tunelármi eurofondov cez projekty, ktoré sa často tvárili ako projekty Horizontálnej priority Marginalizovanéj rómskej komunity. Skutočnosť však bola iná, peniaze končili vo vreckách jednotlivcov alebo organizovaných skupín.  Aešte sa nám podarilo napísať vecný zámer k prelomovému zákonu o sociálne vylúčených spoločenstváchbohužiaľ už sme sa nestačili presadiť v parlamente.

Ako vidíte doterajšie pôsobenie splnomocnenca rómskej komunity Petra Polláka, podarilo sa mu podľa Vás niečo zmeniť, vyriešiť?

Myslím, že Peter Pollák aj mal snahu niečo zmeniť, ale nechal sa zneužiť. Všetko zlé a nedotiahnuté pripísali smeráci na vrub jemu a oni sa pýšia len tým, že zmenili systém dávok v hmotnej núdzi a ešte aj to zle. To sa dalo čakať, je škoda, že sa dal na ich hru.

Ako vnímate naplnenie jeho Rómskej reformy, ktorá v podstate nebola zrealizovaná tak, ako to predložil?

Tzv. rómska reforma je jedno obrovské fiasko, spomínam si, ako reformu oznamovali za zvuku fanfár a neurobili celkom nič. Pritom disponovali až ústavnou väčšinou v parlamente, mohli zmeniť všetky príslušné zákony až po ústavu. Najviac ma mrzí, že nepresadili ani povinné škôlky pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, ak keď toho mali všetci plné ústa. Tie občasné pilotné projekty, o ktorých hovorí Peter Pollák, by som radšej na jeho mieste ani nespomínala, lebo v tejto krajine od čias Orgovánovej bolo odpilotované už všetko, presne vieme, čo funguje, len to chce zasadiť do systému. Akýkoľvek ďalší pilot sú vyhodené peniaze.

Desať statočných na kandidátkach: Ktorý z nich bude slovenským Obamom?

Čo by najviac pomohlo rómskej komunite, aby sa zmenil  ich život a negatívny pohľad majority na nich?

Deti musia dostať kvalitné vzdelanie, nie vzdelanie v špeciálnych školách a dospelí musia mať prácu – aktivačnú, verejnoprospešnú, akúkoľvek, ale musí byť zmysluplná, aby vytvárali hodnoty, a aby sa tým statusovo v spoločnosti niekam posunuli.  Lepšia integrácia ako cez zamestnanie alebo vzdelávanie neexistuje.

Čo si myslíte o internátnych školách a ako by ste riešili mnohopočetnosť rómskych rodín. Pomohla by napríklad sterilizácia?

Sterilizácia je len jedno z riešení, samozrejme, dobrovoľná a finančne dostupná. K tomu práca s matkami a s deťmi v komunitných centrách a výchova k zodpovednému rodičovstvu na školách s deťmi s MRK ako povinný predmet. Plus vymožiteľnosť práva v prípadoch, keď deti rodia deti a otec nie je potrestaný za nedovolený styk s maloletou. Malo by ísť o súhrn týchto opatrení plus zrušenie tzv. kočíkovného.

Autorka: Denisa Havrľová

Aktuálne.sk
 

Diskusia

Podarilo sa SaS vyriešiť rómsku otázku na Slovensku?

Najčítanejšie