Ministerstvo chce internet pre všetky školy, plán zožal kritiku ako predražený a zastaraný

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva v decembri 2015 predstavilo projekt EDUNET_SK. Súťaž na internetové pripojenie do každej základnej a strednej školy, WiFi do každej triedy, ako aj virtuálnu dátovú sieťvšak odvtedy stojí. Technológie sa vyvíjajú ďalej, no už takmer dva roky zastaraný model rezort neprispôsobil, ozýva sa kritika od odbornej verejnosti. Kontrakt za milióny eur opakovane kritizovali mimovládky ako predražený. Návrhov na zlepšenie je niekoľko, aj možností, ako ušetriť.

Peter Plavcan, skolstvo
Minister školstva, Peter Plavčan. Archívne foto Zdroj:TASR

Doposiaľ "holý" prístup škôl na internet zabezpečoval projekt SANET. Projekty Infovek a DUD riešili prístup do internetu iba ako časti z ostatných ponúkaných/dostupných služieb pre školy v rámci týchto projektov. „Ministerstvo školstva si uvedomuje, že dostupné kapacity rýchlosti pripojenia (možno aj bezpečnosť) v rámci projektu Infovek 2 sú už v súčasnosti pre potreby škôl nepostačujúce, a preto prišlo s projektom EDUNET_SK,“ objasnila hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Skokanová.„Projekt EDUNET je v záverečnej fáze verejného obstarávania,“ informovala. Poznamenala, že nastavený bol tak, že vyžaduje kvalitatívne a bezpečnostné parametre prostredníctvom komplexnej infraštruktúry. Odborníci to na základe analýzy vidia ale inak.

„Základný problém, na ktorý by sme mali poukázať je, že projekt, ako i jeho predmet a filozofia, vznikali pred viac ako dvoma rokmi. Pri tom predmete, ktorý EDUNET rieši, nám analýza ukázala, že dnes sa to dá urobiť lepšie a lacnejšie,“ vysvetlil riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDAH) Rastislav Cenký. Jeho poznatky vychádzajú z analýzy projektu vypracovanej inštitútom.

Danko je s Plavčanom spokojný: Napĺňa víziu reformy školstva

Ministerstvo tvrdí, že „potreby škôl na konektivitu sa nemenia, no s pribúdajúcou digitalizáciou vzdelávacieho obsahu rastú nároky na šírky pásma“. Školy podľa ministerstva budú mať možnosť objednávať adekvátne rýchlosti pripojenia a zmluva bude „garantovať povinnosť dodávateľa medziročne benchmarktovať a aktualizovať poskytované služby a poskytovať kvalitu za aktuálne trhové podmienky, pokiaľ sú pre obstarávateľa výhodnejšie“. Otázku výhodnosti podrobili kritike viaceré neziskové organizácie.

Megaprojekt lacnejší o milióny eur?

Podľa analýzy IDAH je projekt predražený o 10 - 15 miliónov eur. Podobne kritizovali EDUNET aj ďalšie neziskovkySlovensko.Digital a Aliancia Fair Play. Odhad projektu bol pôvodne v rozmedzí vyše 80 miliónov eur.

„Uchádzači verejného obstarávania predložili ponuky v rozmedzí od 53 690 089 eur bez DPH do 54 989 800 eur bez DPH,“ uviedla Skokanová.

Projekt v súčasnosti čaká na posúdenie Úradu pre verejné obstarávanie. Ten má rozhodnúť o správnosti verejného obstarávania. AnalytikCenký si však myslí, že posudzovať by sa mal celý projekt, nielen správnosť obstarávania.

„Podmienky súťaže boli podľa nás zadané veľmi striktne, čo malo za následok, že ho málokto vedel splniť. Podľa nás sa vysúťažené riešenie javí s odstupom dvoch rokov ako zastaralé a predražené,“ povedal Cenký. „Samotná potreba takýchto projektov by mala byť konzultovaná s učiteľmi a so školami,“ dodal.

Ministerstvo školstva pod drobnohľadom. Opozícia chce výročnú správu

Hoci je kritika EDUNETu značná, zámer ministerstva digitalizovať školstvo, spájať a pripájať školy na internet nemožno označiť za zlý. No v prípade projektu EDUNET vidí analytik hneď niekoľko otáznikov. V prvom rade skutočnosť, že v takomto projekte si nemožno dovoliťunáhlené rozhodnutia vedúce k predraženému riešeniu.

Jeden dodávateľ?

„Ak posudzujem samotný projekt EDUNET, doterajšie rozpracovanie materiálov v strategickej oblasti „Infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva“ do podoby tendrovej dokumentácie EDUNET bolo skôr mechanické a nezohľadňovalo celkom národné špecifiká, ako aj detailné potreby rezortu a nebolo prispôsobené už približne dva roky, čo je v uvedenej oblasti veľmi zásadný časový interval,“ argumentoval Cenký z IDAH.

Ako ďalej tvrdí, „hlavnou slabinou tejto snahy bola nedostatočná miera prepojenia medzi centrálnym riadením potrieb a decentralizáciou vznikajúcich požiadaviek“ a neprihliadlo sa ani k lokálnemu a regionálnemu faktoru. To znamená, že namiesto plošného (centralizovaného z ministerstva) zazmluvnenia jednej firmy by sa mohlo diskutovať o zaujímavejšom a možno i lacnejšom – decentralizovanom – riešení. Také by školám umožnilo zvoliť si lokálneho poskytovateľa, ktorý by napríklad pri splnení štandardov ponúkol výhodnejšiu cenu.

„Mali by sme sa v prvom rade venovať lokalitám (školám), ktoré nemajú možnosť kvalitného internetového pripojenia. Objednať si internet dnes zvládne takmer každý. Mohli by byť pre školy definované odporúčania a samotné pripojenie by si vedela zabezpečiť každá škola samostatne,“ vysvetľuje Cenký.

Rezort sa bráni a aj napriek kritike tvrdí, že priestor sa otvára pre subdodávateľov.

Plavčan ubezpečuje: Vyššie platy učiteľom garantuje zákon

„Priebeh verejného obstarávania jednoznačne vyvracia tento názor, že verejné obstarávanie s definovanými podmienkami účasti, požadovaným technickým zadaním a parametrami nevytvorilo dostatočný priestor pre súťaž potenciálnych dodávateľov o túto zákazku. Dôležité je pripomenúť, že každý z uchádzačov, ktorý mal záujem sa zúčastniť na súťaži, si mohol kontrahovať subdodávateľov na čiastkové plnenie jednotlivých subdodávok, čo vytvorilo priestor pre zapojenie regionálnych, lokálnych dodávateľov dodať do riešenia svoje služby,“ objasnila Skokanová z rezortu.

Otázka prispôsobenia nie je len vecou objednania prevádzkovateľa, ktorému by škola platila za internet (najvýhodnejšiu cenu v pomere ku kvalite pripojenia). Projekt EDUNET obsahuje aj ideu WiFi do každej školy a triedy. Pripojenie a umiestnenie bodov, odkiaľ by sa do tried vysielal bezdrôtový internet však nemusí byť vecou predraženého projektu, argumentoval Cenký.

„Technické riešenie by malo byť prispôsobené konkrétnym požiadavkám jednotlivých lokalít (škôl),“ vysvetlil.

To znamená, že napríklad strednej priemyselnej elektrotechnickej škole je zbytočné platiť firmu, ktorá jej namontuje WiFi routre, keď to z odborného a praktického hľadiska zvládne i sama.

Kompetentní sa poťahujú a školy zatiaľ márne čakajú

V minulosti sa ministerstva školstva týkali viaceré kauzy, keď sa za milióny objednávali riešenia (napríklad cloudové), ktoré boli podľa odborníkov z praxe predražené.

Ako uviedlo ministerstvo školstva, projekt EDUNET je v súčasnosti hodnotený analytickým revíznym tímom Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Úlohou UHP je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva.

ROZHOVOR s Petrom Plavčanom: Chcem zlepšovať mzdové ohodnotenie učiteľov

Cenký z IDAH okrem toho, že vysúťažené riešenie na základe analýzy považuje za zastaralé a predražené, dodáva, že IT projekty by mali byť posudzované aj ďalšou inštitúciou.

„Aby sme sa tomuto vyhli, navrhujeme, aby projekt EDUNET vzhľadom na jeho hodnotu a obsah, bol schválený Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dokonca navrhujeme, aby všetky IT projekty v štáte nad istú hodnotu boli posudzované inštitúciou ÚPVII. Vzhľadom na existenciu ÚPVII nie je vhodné, aby si jednotlivé rezorty vypisovali izolované štátne IT zákazky bez prepojenia na stratégiu informatizácie,“ objasnil Cenký.

rko
 

Diskusia

Najčítanejšie