Viac peňazí školám či hmotná zodpovednosť politikov. Aj to nám sľubuje nová koalícia

BRATISLAVA -Viac peňazí do školstva, účinný protikorupčný balíček či nižšie dane. Aj na tom sa dohodli noví koaliční partneri v zložení Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť.

Na programových prioritách sa lídri strán dohadovali tri dni. Medzi ďalšími dohodnutými bodmi sú účinný protischránkový zákon, otvorené vládnutie, snaha presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ale aj vymedzenie politických nominácií a profesionalizácia štátnej správy. 

Hmotná zodpovednosť

Tvoriaca sa vláda chce tiež vytvoriť podmienky na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi. Zákonom plánuje upraviť zákaz poskytovania a prijímania neetických výhod, chce tiež zdokonaliť a rozšíriť systém povinného zverejňovania zmlúv.

Ľavo-pravá koalícia je na svete. Smer, SNS, Most a Sieť ju spečatili podpisom

Pri návrhoch zákonov by sa mohla po novom uvádzať aj protikorupčná doložka. Zároveň by sa mala posilniť ochrana verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch.

Viac peňazí školám

Do školstva by malo ísť výrazne viac verejných investícií a zároveň by malo prejsť zásadnými vnútornými zmenami systému.

Zástupcovia koalície sa zhodli aj na tom, že k tvorbe programového vyhlásenia vlády prizvú aj zástupcov pracovníkov školstva. Prijatá by mala byť tiež dlhodobá koncepcia obsahu výchovy a vzdelávania. Plánujú hľadať aj nové zdroje financovania športu a kultúry, pri čom by chceli využiť súkromné zdroje.

V oblasti zdravotníctva nastala zhoda na tom, že opozícia bude mať zastúpenie v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Znížiť dane firmám

V oblasti daní, odvodov a verejných financií sa koalícia zhodla na znížení dane z príjmov právnických osôb na 21 percent. Túto výšku budú strany každý rok prehodnocovať. V roku 2020 by SR mala dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Daňové licencie majú byť zrušené v roku 2018. Živnostníci budú môcť očakávať zvýšenie limitov na paušálne výdavky. Znížiť by sa mala administratívna záťaž pri podnikaní.