KOMENTÁR Branislava Gröhlinga: Kde sa dajú nájsť financie do školstva? Možno aj priamo v rezorte

KOMENTÁR - Asistenti pre žiakov so špeciálnymi potrebami, materské školy, učebnice či vybavenie základných škôl. V mnohých oblastiach v školstve chýbajú peniaze. Kde ich nájsť? Možno netreba hľadať ďaleko.

zaciatok noveho skolskeho roka
V mnohých oblastiach v školstve chýbajú peniaze. Ilustračné foto Zdroj:TASR

Roky sa kritizuje množstvo byrokratických organizácií ministerstva, vynárajú sa otázniky nad ich fungovaním a ich prínosom. Hovorí sa, že je potrebné pretriediť ich. V rokoch 2010 a v 2013 vznikli dokumenty, ktoré analyzujú činnosť ministerstva školstva a jeho organizácií. Analýzy odporúčajú viaceré z nich zrušiť, zlúčiť či zúžiť ich činnosť.

O ktoré organizácie ide a koľko peňazí by sa ušetrilo?

Aktuálne ide o 6 organizácií. Analýzy ich odporúčajú zrušiť, zúžiť ich činnosť alebo ich preniesť pod iné organizácie a ušetriť tak financie. Nič také sa však nestalo. Organizácie naďalej fungujú, dokonca v prípade väčšiny sa výdavky na ich činnosť od roku 2010 zvyšovali. Najviac v prípade Národného ústavu celoživotného vzdelávania, ktorého výdavky vzrástli o rekordných 1 431%. K zúženiu činností v ústave nedošlo, skôr naopak. Od roku 2010 vzrástli jeho mzdové náklady a počet zamestnancov 10-násobne. Podľa všetkého sú tieto nárasty výdavkov spojené hlavne s čerpaním eurofondov.

KOMENTÁR Branislava Gröhlinga: Otvorme trh s učebnicami. Pomôže to všetkým v školstve

Analýza tiež odporúčala, aby činnosť Národného športového centra bola zúžená o 50%. Časť činností, akými sú diagnostika, zdravotná starostlivosť alebo servisné služby by podľa analýz mali začať riešiť samotní športovci nákupom u externých subjektov. Centrum funguje aj v roku 2017. Jeho rozpočet medzi rokmi 2010 a 2015 narástol o viac ako 26%. Tu však treba podotknúť, že podpora športu je na Slovensku dlhodobo veľmi slabá. Preto potenciálne úspory pri Národnom športovom centre by mali byť nastavené hlavne tak, aby nimi neutrpela podpora športu a športovcov na Slovensku.

Metodicko-pedagogické centrum (NPC) zodpovedá za toľko kritizované kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Po roku 2014 malo byť zrušené. Nahradiť ho mali vysoké školy a komerčné subjekty, ktoré by prevzali jeho činnosť. Opäť k žiadnej zmene či úsporám nedošlo. Dokonca sa od roku 2010, kedy vznikla prvá analýza, počet zamestnancov MPC zdvojnásobil a každoročne sa jeho schválený rozpočet navyšuje o desiatky percent.

Ministerstvo práce odmieta, že by si štát starostlivosť o dieťa nevážil. Dôležitá je osobná voľba rodiča

Aktivity Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie mali prejsť pod ŠPÚ, NÚCEM, SAV a vysoké školy. Rovnako ako v ostatných prípadoch ani tu k zrušeniu nedošlo a ústav naďalej funguje. Rovnako stále vykonáva činnosti, ktoré už mali byť prenesené na univerzity alebo zrušené: v roku 2015 publikovali zamestnanci viac ako 50 zborníkových a časopiseckých štúdií. V roku 2014 išla väčšina dodatočných zdrojov na drobný nehmotný majetok (viac ako 3 mil. eur) a v roku 2015 na osobné náklady (viac ako 3 mil. eur). Značná časť týchto financií pochádza z EÚ fondov. Za rok 2015 to bolo konkrétne 3,4 mil. eur. Počas piatich rokov počet zamestnancov vzrástol dvojnásobne a mzdové výdavky štvornásobne.

Zrušená mala byť aj Štátna školská inšpekcia a jej činnosti mali prebrať NÚCEM a dnes neexistujúce Krajské školské úrady. Inšpekcia je zároveň jedinou organizáciou, ktorej rozpočet a počet zamestnancov od roku 2010 nerástli a dokonca poklesli.

Poslednou organizáciou je Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý mal v roku 2015 najnižšie náklady z týchto organizácií – tie boli podľa výročnej správy 441-tisíc eur.
Celkovo teda nájdeme 6 organizácií, ktoré analýzy z rokov 2010 a 2013 navrhovali zrušiť a nahradiť ich aktivitu komerčnými subjektmi alebo obmedziť ich činnosť a presunúť časť zamestnancov na iné organizácie verejnej správy. Dokopy týchto 6 organizácií malo v roku 2015 skutočné čerpané výdavky na úrovni 25 mil. eur. K úspore by sa pridal aj predaj budov vo vlastníctve ministerstva.

Vicepremiér Pellegrini: Nevieme, či deti využijú dnešné učivo v roku 2030

Možno by sa neušetrilo presne 25 miliónov eur. Niektoré pracovné miesta by sa potenciálne presunuli pod iné organizácie a niektoré činnosti by zas prevzal súkromný sektor. Usporili by sa najmä administratívne náklady, ktoré by vďaka zlučovaniu boli nižšie. Niektoré inštitúcie by sa rušili ľahšie, iné ťažšie. Kto by napríklad zabezpečoval kontrolu úrovne vzdelávania v školách? Neostal by počet inšpektorov a činností inšpekcie rovnaký a nepresunuli by sa iba pod inú strechu? Ako by to bolo s podporou športu?

Aj tieto problémy by malo ministerstvo vyriešiť. Aby sme vedeli, koľko sa dá naozaj ušetriť a do akej miery vieme rezort zefektívniť, musí však najprv ministerstvo konať. Malo by konečne nabrať odvahu a komplexne prehodnotiť, ktoré organizácie sú potrebné pre chod rezortu a pre kvalitu vzdelávania a ktoré nie. Začať by mohlo práve pri tých štúdiách, ktoré má na stole už niekoľko rokov a ktoré opakovane navrhujú šetrenie v rezorte. Ministerstvo školstva však aj v tomto prípade spí...

 

Branislav Gröhling sa dlhodobo snaží zlepšiť úroveň nášho školstva a pomôcť mladým ľuďom nájsť si uplatnenie. Je poslancom NR SR za SaS a tímlídrom strany pre školstvo.

Aktuálne.sk
 

Diskusia

Najčítanejšie