Mladých učiteľov na základných školách takmer nenájdete. Učí najmä "stará škola"

BRATISLAVA - Profesia učiteľa v súčasnosti nepatrí medzi úplne atraktívne povolania na Slovensku. Žiakov u nás učia skôr starší pedagógovia, absolventi sa do výučby nehrnú.

vysvedčenie škola žiak študent
Na základných školách prevažujú starší učitelia. Ilustračné foto Zdroj:TASR/František Iván

Začiatok tohto školského roka sa niesol aj v znamení štrajkov. Nespokojní učitelia už dlhšiu dobu požadujú zvýšenie platov. Posledné štatistiky hovoria o tom, že mladých absolventov pedagogické "remeslo" neláka.

Ficovi došla s učiteľmi trpezlivosť: Prečo ste neštrajkovali v lete?

Podľa štaitsitiky OECD za rok 2014, až 31 percent učiteľov základných škôl má nad 50 rokov. Slovensko sa z priemeru krajín, ktoré sú súčasťou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj jemne vymyká.

U nás učí na základých školách približne 28 percent učiteľov vo veku nad 50 rokov. Najväčšiu časť tvoria pedagógovia vo veku 40 až 49 rokov, a to 37 percent. Za nimi 30 až 39 roční učitelia, ktorí tvoria 28 percent z celkového počtu. Na základných školách učí nejmenej čerstvých absolventov, teda učiteľov pod 30 rokov. Tvoria len niečo okolo 7 percent.

Pre porovnanie, profesiu učiteľa v susednej Českej republike vykonáva najviac ľudí takisto vo veku medzi 40 až 49 rokov. Na druhej strane ale až 33 percent vyučujúcich má nad 50 rokov.

Taliani sú na tom najhoršie

Prieskum ukázal, že o prácu učiteľa majú najviac záujem ľudia pod 30 rokov v Indonézii, naopak najmenej v Taliansku či Portugalsku.

Pre tento nepriaznivý trend OECD odhaduje, že vlády jednotlivých štátov budú musieť prijať opatrenia, aby zatraktívnili profesiu učiteľa pre mladých. Mali by klásť dôraz na ďalšie vzdelávanie učteľov, zväčšovanie tried či zveľaďovanie priestorov. 

Katolícke školy dosiahli svoje. Sekerou a nožom sa čítať nebude

V súčasnosti na Slovensku učitelia požadujú zvyšovanie platov pre všetkých pedagogických aj odborných pracovníkov či lepšiu vybavenosť škôl. Problémom ale zostáva, že nových a mladých učiteľov veľmi nepribúda.

 

Aktuálne.sk
 

Diskusia

Najčítanejšie