Učitelia jednou nohou v štrajku a Plavčan sa chváli. Úlohy v školstve plníme

BRATISLAVA – Vyššie platy učiteľov a zachránené malotriedky. Minister školstva sa pustil do plnenia bodov, ku ktorým sa zaviazal v programovom vyhlásení vlády. Niektoré z nich mali byť splnené do konca augusta. Ako sa mu darilo?

Peter Plavčan
Minister školstva Peter Plavčan. Zdroj:SITA/Ľudovít Vaniher

Na rok 2016 si minister školstva určil asi 70 úloh, časť z nich mala byť splnená do konca augusta.

Najpálivejšou témou aj počas letných mesiacov boli platy učiteľov. Tí si vyššie mzdy stanovili ako jednu z podmienok, ktorá ak nebude splnená, pôjdu do štrajku. Plavčan im vyhovel čiastočne, platy pedagógom stúpnu od najbližšej výplaty o šesť percent. Učitelia to však nepovažujú za splnenie svojich požiadaviek, od 13. septembra preto časť z nich vstupuje do stupňovaného štrajku.

Nie len platy učiteľov

Minister si však stanovil v programovom vyhlásení aj iné úlohy. Národnou radnou SR bola 15. júna schválená novela školského zákona, ktorou bolo zrušené ustanovenie o najnižších odpočtoch žiakov v triedach prvého stupňa základnej školy pre malotriedky na jazykovo zmiešanom území.

„Týkalo sa to 60 škôl, ktoré boli touto novelou zachránené,“ povedal Plavčan.

September prinesie učiteľom dôvod na malú radosť. Platy im pôjdu hore

Splniť sa mu podarilo aj body, ktoré hovorili o procese revízie sústavy študijných programov na vysokých školách či vyhodnotení pilotnej fázy zavedenia nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

V pláne bolo aj podporiť rozvojové projekty v oblasti aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, odbúravaniu predsudkov voči iným ľuďom a vedúcim k multikultúrnemu dialógu, ale aj podporovať projekt „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. Aj tieto body sa podľa Plavčana podarilo splniť.

Čakajú na schválenie

Ďalšie body podľa ministra čakajú na schválenie alebo sú splnené čiastočne. Jednou z nich má byť výzva, ktorá podporí internacionalizáciu vysokých škôl a pôjdu na ňu po tri roky tri milióny eur, uviedol Plavčan. Cieľom je podporiť spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl a výzva by mala byť definitívne schválená 15. septembra.

Ako čiastočne splnenú označil rezort školstva aj úlohu, v ktorej sa zaviazal pripraviť novelu o financovaní a v rámci nej riešiť problematiku financovania prvého stupňa základných škôl.

kf
 

Diskusia

Najčítanejšie