Prichádzame o prírodné bohatstvo. Minulý rok sa v našich lesoch vyťažilo viac dreva

BRATISLAVA - V roku 2016 sa na Slovensku vyťažilo 9,32 milióna kubických metrov (m3) dreva. V porovnaní s rokom 2015 bola ťažba dreva vyššia o 0,8 percent, ale nižšia o 1 percento než v roku 2014. Vyplýva to zo Správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o lesnom hospodárstve v SR za minulý rok.

Les, stromy, priroda, Tatry
Skutočná ťažba dreva sa na Slovensku v dlhodobom trende zvyšuje. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Z celkovej ťažby dreva sa v organizáciách štátnych lesov vyťažilo 52,4 percent a v subjektoch neštátnych lesov zvyšných 47,6 pecent. Vyťažilo sa 55 percent ihličnatého a 45 percent listnatého dreva," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Náhodná ťažba dreva pri odstraňovaní následkov kalamitných situácií v lesoch bola podľa MPRV 4,69 milióna m3, čo predstavuje 50,3 percent z celkovej ťažby. V porovnaní s rokmi 2014 a 2015 sa jej podiel znížil o 14,9 percent, respektíve o 6,1 percent. V rámci náhodnej (kalamitnej) ťažby sa vyťažilo 84,9 percent ihličnatého dreva. Podiel listnatej náhodnej ťažby bol 15,1 percent.

Po bratislavskom cintoríne behali diviaky. Hasiči stádo zahnali do lesa

"Skutočná ťažba dreva sa na Slovensku v dlhodobom trende zvyšuje. Ročný podiel kalamitných ťažieb z celkovej ťažby dreva sa od roku 1990 pohybuje v rozpätí od 42 percent do 65 percent, teda od 1,8 milióna m3 v roku 1992 do 6,5 milióna m3 v roku 2005. K ich rapídnemu zvýšeniu došlo po kalamite spôsobenej víchricou Alžbeta v novembri 2004, a to najmä v dôsledku aktivizácie podkôrneho hmyzu v ihličnatých (najmä smrekových) lesoch. V porovnaní so začiatkom 90. rokov bol objem spracovaného kalamitného dreva v niektorých rokoch po roku 2004 dvoj- až trojnásobný. Po postupnom poklese objemu náhodnej ťažby v roku 2013 na úroveň 3,11 milióna m3, ktorá bola porovnateľná s obdobím pred rokom 2005, prišlo k jej opätovnému zvýšeniu v rokoch 2014 na 6,14 milióna m3 a 2015 na 5,21 milióna m3 po kalamite spôsobenej víchricou Žofia 14. a 15. mája 2014," priblížil agrorezort.

Plánovaná ťažba narastá

Podľa správy MPRV v dôsledku vykonávania náhodných (kalamitných) ťažieb dochádzalo k prekračovaniu plánovanej ťažby dreva, a to najviac v roku 2005 o takmer 50 percent, v roku 2008 o vyše 25 percent a v roku 2010 o takmer 20 percent.

V našich lesoch narastá počet medveďov a vlkov. Zvieratá spôsobujú veľké škody

"Z podrobnej analýzy produkčného potenciálu lesov SR vyplýva, že hlavným faktorom zvýšených ťažbových možností a následne aj ťažby dreva bola a aj je súčasná veková štruktúra lesov a z nej vyplývajúce pretrvávajúce zvyšovanie zásoby dreva, najmä v starších lesoch s vekom nad 70 rokov. Je to spôsobené vyšším plošným zastúpením lesov v týchto vekových stupňoch, v ktorých sa nachádzajú dospelé – rubne zrelé lesy," zdôraznilo MPRV.

Nových stromov je viac, než vyrúbaných

Za obdobie posledných 20 rokov, teda v porovnaní s rokom 1996, sa plánovaná ťažba dreva podľa správy takmer zdvojnásobila, zvýšila sa o 96 percnt, respektíve o 4,74 milióna m3.

"Realizovaná ťažba dreva je však stále nižšia v porovnaní s celkovým bežným prírastkom, teda s objemom dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

TASR
 

Diskusia