Žiakov nebaví povinná literatúra, nechcú ju čítať

BRATISLAVA – Nie je už povinné čítanie na stredných školách prežitok? Zatiaľ čo sa vedú spory, či by žiaci v rámci neho mali čítať aj „vulgárne a perverzné“ diela, otázne zostáva, či by sa nemala zmeniť celá koncepcia povinnej literatúry. Deti totiž o knihy strácajú záujem.

knihy v autobuse
Ak vie učiteľ žiakov dobre motivovať, povinné čítanie zvládnu. Zdroj:Victor Miron

Skúsenosti učiteľov aj prieskumy dokazujú, že pokiaľ ide o literatúru, deti čítajú málo, ak vôbec. O to menšiu chuť majú, keď ich do toho niekto núti. Už v minulosti žiaci podvádzali, keď obsah diel, ktoré mali prečítať, od seba navzájom opisovali.

Dnes to vďaka internetu majú ešte ľahšie. Má za takých podmienok povinné čítanie ešte zmysel? Dokážu učitelia ustrážiť, či deti určené knihy naozaj prečítali?

Vyberať knihy by chceli učitelia

Podľa predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Jána Papugu záleží na samotných slovenčinároch, či žiakov dokážu motivovať – či sa uspokoja s krátkou odpoveďou, alebo s deťmi diskutujú o tom, čo čítali, a zaujímajú sa o ich názory.

„Nestačí len povedať: prečítajte si tú knihu. Treba to aj kontrolovať. Moji žiaci knihy čítali a potom sme o nich diskutovali,“ priblížil Papuga.

To, čí deti nepodvádzajú – napríklad tak, že si obsah diela len prečítali niekde na internete, sa podľa Papugu dá odhaliť, ak je učiteľ pripravený a povinnú literatúru dobre pozná.

Pišťankova kniha je perverzná, katolícke školy ju chcú zakázať

Ako však pripomenul, mnohí učitelia sú presvedčení, že by toto čítanie nemalo byť povinné, lebo výber titulov je veľmi subjektívny. Zaradenie niektorých na zoznam povinnej literatúry nebolo vraj príliš šťastné. Je tam pretlak starších diel, ktoré môžu žiakov demotivovať.

„Často sa s tým nevieme stotožniť, bojujeme s tým a dávame návrhy, ako to riešiť,“ uviedol Papuga. Slovenčinárom by podľa neho neprekážalo, keby sa povinná literatúra úplne zrušila, no keďže s tým nikto neráta, navrhujú iné východisko.

Podľa Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny by sa malo povinné čítanie prehodnotiť. „Nech sa vyberú slovenské diela, ktoré hýbali dejinami – tie by boli povinné, ale výber svetovej a súčasnej slovenskej literatúry by sa mal ponechať na učiteľovi,“ opísal Papuga.

Ako dodal, tento návrh pravidelne predkladajú Štátnemu pedagogickému ústavu, no zatiaľ bez ohlasu. Podľa Papugu by pritom väčšia voľnosť učiteľov pri voľbe literatúry pomohla v tom, aby žiaci viac čítali, pretože by im mohli vybrať knihy, ktoré sú im bližšie.

Nielen čítať, ale analyzovať

Nový minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) sa nedávno vyslovil za to, aby sa zoznam povinného čítania rozšíril. Aké zmeny rezort pripravuje, však nie je známe.

Podľa Martiny Slušnej z komunikačného oddelenia ministerstva o tom teraz rokujú odborníci.  Povinná literatúra, ktorá sa dnes určuje iba pre stredné školy, má však údajne stále význam.

„Ale nie v prípade, že sa cieľom čítania týchto diel stane len prerozprávanie obsahu,“ upozornila Slušná. Ako vysvetlila, žiak by mal vedieť s dielom i pracovať a v plnom rozsahu ho analyzovať.

Minister Plavčan nevie ako ďalej s kontroverznou knihou Pišťánka

„Mal by vedieť zaujať k nemu hodnotiace stanovisko a svoj názor by si mal vedieť obhájiť. Dielo sa má stať predmetom diskusie na hodinách a práve diskusia dáva učiteľovi možnosť zistiť, či žiak dielo skutočne prečítal alebo len čerpal z iných zdrojov,“ zhodnotila Slušná.

Pokiaľ ide o požiadavky asociácie učiteľov slovenčiny, Ivana Gregorová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorý zoznam povinnej literatúry schvaľuje, tvrdí, že slovenčinári majú voľnú ruku už teraz.

Predpísaný je totiž iba minimálny počet diel, s ktorými sa žiaci majú oboznámiť, ostatné je v kompetencii učiteľov. „To znamená, že aj v súčasnosti majú plné právo rozhodnúť sa, aké ďalšie diela svetovej alebo súčasnej literatúry dajú žiakom čítať,“ uviedla Gregorová.

Výber diel sa prispôsobuje

Zoznam autorov a diel povinnej literatúry zostavujú odborníci z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, učitelia z praxe, ktorí sú členmi pracovných skupín, spolu s pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Podľa rezortu školstva je cieľom naučiť žiakov porozumieť umeleckému textu, pracovať s ním, analyzovať a interpretovať ho, no aj kriticky hodnotiť. Žiakom sa má tiež ukázať, ako sa literatúra menila počas rôznych literárnych období. Preto tam sú aj staršie diela.

Tisíce ľudí v uliciach Bratislavy! Nespokojní učitelia opäť protestovali

„Ak napríklad chceme žiakom ukázať, že text v sebe môže skrývať aj niečo iné, čiže má druhý plán, nemôže byť hlavným kritériom to, aby sa dielo ľahko čítalo,“ upozornila Gregorová.

Zoznam povinnej literatúry sa po istom čase prehodnocuje a podľa potreby mení v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Naposledy ho takto upravili v septembri minulého roka.

„Perverznú“ knihu nezakázali

Slovenčinári a Združenie katolíckych škôl minulý týždeň vyvolali rozruch, keď kritizovali, že je povinná i kniha Petra Pišťanka a Dušana Taragela Sekerou a nožom, ktorá údajne obsahuje „perverzné a vulgárne výrazy urážajúce ľudskú dôstojnosť“.

„To, že sú tam vulgarizmy, ani tak neprekáža, ale sú tam aj otvorené pornografické námety. Nie každý učiteľ má chuť to odučiť. To nie je cenzúra. Oni nechcú, aby sa tá kniha zakázala, len aby nebola povinná,“ komentoval spor Papuga.

V pondelok túto iniciatívu podporila aj Aliancia za rodinu, ktorá knihu dokonca považuje za prezentáciu sexuálneho násilia a zneužívania žien, a to bez akéhokoľvek morálneho odsúdenia. Svoje tvrdenie podložila aj niekoľkými úryvkami z diela.

Ostrý štrajk učiteľov je na spadnutie: Vláda nám chcela iba zalepiť oči

Aby sa problém urovnal, zasadla dnes na ministerstve školstva odborná komisia. Tá knihu, ktorá je na zozname povinnej literatúry od septembra 2015, nevyškrtla. Zdôraznila však, že sa s ňou nebudú stretávať mladší čitatelia, iba študenti štvrtých ročníkov stredných škôl.

Štátny pedagogický ústav má pripraviť metodický pokyn pre učiteľov, kde im vysvetlí, že dielo je určené štvrtákom, teda dospelým žiakom. Poskytne im návod, ako s ním pracovať a odporučí niektoré poviedky.

„Žiaci sa s uvedenou zbierkou poviedok na maturitnej skúške stretnú až v školskom roku 2018/2019,“ uzavrela Gregorová.

Radovan Krčmárik

Redaktor
 

Diskusia

Najčítanejšie