Tolerancia k homosexuálom sa zvyšuje. Tretina by však s nimi v rodine neoslavovala

BRATISLAVA - Registrované partnerstvá homosexuálnych párov majú v porovnaní s uplynulými rokmi na Slovensku viac podpory. Ukázal júlový prieskum agentúry Focus.

Tolerancia k homosexuálom sa zvyšuje. Tretina by však s nimi v rodine neoslavovala
S registrovanými partnerstvami Slováci problém nemajú. Nevôľu skôr vzbudzujú prípadné adopcie detí. Zdroj:TASR

"Väčšia časť našej dospelej populácie deklarovala, že by nemala problém pri stretávaní sa s homosexuálnymi pármi," povedal Ivan Dianiška, sociológ agentúry Focus.

Tri štvrtiny respondentov napríklad uviedli, že im neprekáža stretávať homosexuálov napríklad v kaviarni či obchode. Percentá ale poklesli, pokiaľ ide o užšie kontakty.

Sulíkovci chcú oživiť registrované partnerstvá. Zákon navrhnú už v septembri

Homosexuálny pár na rodinnej oslave by viac-menej neprekážal 52 percentám oslovených, proti by bolo ale 39 percent z nich. Podobné čísla sa ukázali aj pri situácii, kedy by sa k respondentom do susedstva prisťahoval mužský homosexuálny pár.

Prekážajú, keď sa blížia rodine

Zaujímavý jav sa ukázal aj pri sledovaní vnímania občianskych práv homosexuálnych párov. Slováci napríklad nemajú problém s tým, aby mali partneri prístup k informáciám o svojom zdravotnom stave, alebo aby mohli po sebe dediť. Horšie je to ale s nárokom na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi alebo právo daňovej úľavy na partnera.

Homosexuálov rešpektujú čoraz viac, politici o nich mlčia

"Dá sa povedať, že v tomto prípade víťazia ľudské, bezprostredné práva. Ak ale ideme smerom k ekonomickým právam, vidíme, že súhlas klesá," povedal Dianiška.

Ukazuje sa tak, že Slováci sa na registrované partnerstvá negatívnejšie dívajú vtedy, pokiaľ sa viac blížia štruktúre tradičného manželského spolužitia. "Rodinné partnerstvá homosexuálnych párov sú stále predmetom polarizácie nielen našej spoločnosti," skonštatoval sociológ.

Podporovateľov pribudlo

Podľa Júliusa Koleniča z občianskeho združenia Inakosť je v prípade otázky registrovaných partnerstiev dôležité vysvetlenie pojmov. Jeho kritiku si v tomto smere vyslúžili extrémisticky naladení politici. Ilustračné foto

"Strašia ľudí pojmami, ktoré im bližšie nevysvetlia, hovoria o ohrození tradičnej rodiny, čo vôbec nie je pravda. To, že dvaja partneri budú mať informácie zo zákona o svojom zdravotnom stave, alebo budú mať nárok na voľno, pokiaľ pôjde o udalosti partnerského života, žiadnu rodinu neohrozuje," poznamenal.

Registrované partnerstvá ako také dnes na Slovensku podporuje 47 percent ľudí,. V porovnaní s rokom 2009 ide o nárast o päť percent. Nesúhlasný postoj pre zmenu zastáva 38 percent.

Nie naďalej pri adopcii detí

Ako upozornil Dianiška, otázka prieskumu sa síce zameriavala na registrované partnerstvá, ale zároveň obsahovala dodatok - "bez možnosti adopcie detí." "Je to jeden z kľúčových problémov. Ak sa nepoužije toto dovysvetlenie, občan, ktorý posudzuje túto problematiku, vidí za tým sobáše so všetkým, čo k tomu patrí vrátane možnosti vychovávať deti," povedal.

A to je kameň úrazu. Možnosť adopcie detí homosexuálnymi pármi je totiž na Slovensku výrazne negatívne chápaná. V roku 2005 bolo proti adopciám tohto typu 77 percent Slovákov. Podľa Dianišku sa toho odvtedy veľa pravdepodobne nezmenilo.

Ako poznamenal Kolenič, v krajinách, kde majú homosexuálne páry možnosť vychovávať deti, sa podľa zahraničných štúdií nepreukázali žiadne problémy. 

Toleranciu prinesie liberálnejšia generácia

Prieskum ukázal, že väčší rešpekt k LGBT komunite prejavujú v Banskobystrickom kraji, menší zasa v Žilinskom. S partnerstvami súhlasia najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo veku od 25-34 rokov. Naopak, problém s ním majú ľudia so základným vzdelaním z kruhu seniorov.

Sociológ upozornil, že k zmenám postojov smerom k väčšej tolerancii na jednej strane prispieva celkový liberalizačný duch, ktorý aktuálne panuje v Únii, ale i generačná výmena. "Je priama úmera v súhlase a nesúhlase a vekom. Čím starší človek, tým väčšia pravdepodobnosť, že s registrovaným partnerstvom súhlasiť nebude." 

Podľa Dianišku bude u príchodivšej liberálnejšej generácie mladých ľudí odpor voči registrovaným partnerstvám klesať.

Stanislava Harkotová

Redaktorka
 

Diskusia

Aký je váš názor na registrované partnerstvá homosexuálnych párov?

Najčítanejšie