Typický ultrapravičiar? Od nespokojnosti a ukrivdenosti k právnickej fakulte

BRATISLAVA - V súvislosti s udalosťami brutálneho útoku neonacistov v Nitre prinášame sériu článkov, ktoré osvetľujú tému slovenského krajne pravicového hnutia. Odborníkov sme sa pýtali, ako dnes vyzerá a žije typický prívrženec krajnej pravice.

Typický ultrapravičiar? Od nespokojnosti a ukrivdenosti k právnickej fakulte
Zásahy polície proti radikálom končia neraz zadržaním. Ultrapravica potom ťaží z "martýrstva". Zdroj:SITA/Jozef Jakubčo

Jednoznačnosť v definícii prototypu člena krajnej pravice dnes nie je. Výskumy sa však podľa politológa a odborníka na extrémizmus Tomáša Nociara zhodujú v tom, že extrémnu pravicu vo väčšej miere podporujú muži ako ženy a tiež častejšie tí menej vzdelaní.

Reportáž z Horehronia: S fašistami se nemluví

"Pokiaľ ide o štúdie, ktoré by sa zaoberali pozadím rôznych pravicovo-extrémistických aktivistov, tých je nedostatok z toho dôvodu, že pre výskumníkov je jednak nebezpečné a tiež takmer nemožné sa k takýmto skupinám dostať," podotýka.

Definícia je už však bližšia k voličovi, ktorý si krajnú pravicu vyberá za svojho zástupcu. Tam je možné hovoriť o dvoch skupinách. Tou prvou je podľa Nociaca tvrdé jadro pozostávajúce z aktivistov a presvedčených sympatizantov, ktorí vo veľkej miere súhlasia s ideami týchto subjektov.

Náchylní nespokojní

"Druhou, početnejšou skupinou sú tí, ktorí v konečnom dôsledku ovplyvňujú, či ten daný subjekt napríklad uspeje vo voľbách a pre túto skupinu je typické, že súhlasia s niektorými ideami, avšak často čo rozhoduje o ich podpore, je protest, ktorý tou podporou chcú vyjadriť," tvrdí politológ.

Náchylnejší k podpore sú podľa jeho slov vo všeobecnosti nespokojní ľudia, či už s ich politickou reprezentáciou alebo momentálnou životnou situáciou. Preto tu dominujú ľudia menej vzdelaní, menej zarábajúci a manuálne pracujúci.

"O typickom voličovi týchto hnutí sa hovorí, že je mladým mužom vo veku 20 až 30 rokov s nízkou kvalifikáciou alebo bez zamestnania, z nižším stupňom vzdelania," tvrdí český expert v otázkach extrémizmu Miroslav Mareš.

Agresiou proti pocitu ukrivdenosti

Právnička Ľudí proti rasizmu Irena Bihariová hovorí, že pokiaľ ide o agresívnejšie skupiny, ktoré sme mali možnosť vidieť v Nitre, ide prevažne o mužov, ktorí sa vyznačujú nižším vzdelaním a nižšou pracovnou kvalifikáciou. 

"Ak ide o ofenzívne skupiny, uličné gangy, sú to často ľudia vychádzajúcich z učňoviek, ktorých sociálna situácia nie je dobrá. Sú skôr neúspešní ako úspešní. Chodia na tri smeny do fabriky a sú presvedčení o tom, že práve skupiny vylúčených Rómov žijúcich v osadách sa majú lepšie, a to na ich úkor," hovorí.

Aj toto je motív, prečo sa podľa nej hľadajú v silových zoskupeniach. Riešia si v nich pocit ukrivdenosti. 

Pospolitosť v Turzovke, 2009. TASR/Pavol Ďurčo

Smer právnická fakulta

Hovoriť o tom, že je to učňovská mládež už celkom neplatí, myslí si špecialista na extrémizmus Daniel Milo. Podľa neho lovia ultrapravicové subjekty v pomerne širokých vodách, než je len subkultúra neonacistických skinheads či skupinky hooligans v rámci športových klubov. "Nájdeme tam vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ľudí pracujúcich v rôznych sférach," približuje.

Situácia sa v tomto ohľade podľa Bihariovej mení, najmä pokiaľ ide o politicky angažovaný ring. Tam vstupujú ľudia s ambíciami. "Študujú napríklad na právnických fakultách," ilustruje.

Pospolitosť medzi nami. Menila imidž, dopracovala to k županovi

Podobne to vníma aj Mareš. "V poslednom čase sa už aj v militantných hnutiach objavujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním."

Vedia, že násilím to nepôjde

Je to práve vzdelanejšia skupina, ktorá si je vedomá toho, že násilím v uliciach svoju agendu nepretlačí. Vie totiž, že vyčíňaním odstrašia aj tých, ktorí môžu sčasti s ich postojmi súhlasiť. A tak odkladajú bejzbalky, mikiny s runami, odievajú sa do sák a formulujú politické programy. Práve týmto skupinám sa nevyhýba svet PR, sledujú trendy. Majú dokonca poradcov, ako odkomunikovať veci. V atraktívnom podaní je však zradnosť.

"Vedia, že na slovenskej politickej scéne nebudú hovoriť o Árijcoch a bielej rase. Budú hovoriť o kriminalite, ale tá je selektívna. Lebo ich zaujíma len kriminalita Rómov. Budú hovoriť o nerovnostiach, kapitalizme a korporáciách, ale nájdete tam odkaz na Židov, sionistov a podobne," približuje Bihariová.

A keď broja proti rozvracaniu rodinných hodnôt, nehovoria o gambleroch či alkoholikoch, hovoria o homosexuáloch.

"Vypustia napríklad vec, že na Slovensku je tretí sektor spriahnutý s médiami a sú súčasťou politického establišmentu. Ale ak sa kriticky uvažujúci človek zamyslí, ako zhruba je financovaný tretí sektor, aký je dosah aktivistov, aké možnosti majú novinári, tak zistí, že na Slovensku niet ľudskoprávnej organizácie s takou mocou, akú jej krajná pravica pripisuje."

Zamaskovaná fanynka krajnej pravice so symbolmi "železného kríža", Čierny Balog, 2009. Foto: SITA/Dušan Hein

Army štýl

To, kde patrí ultrapravica regionálne viac, vidí Mareš v závislosti od krajiny. "Niekde bol fašizmus zviazaný s vidieckym prostredím. Moderná krajná pravica na Západe je skôr mestská."

Rozličnosti vidieť aj v imidži. Najmä mladšie ročníky idú s prúdom mainstreamu a svoj vzhľad prispôsobujú trendom. Podľa experta sa však mnoho ľudí z hnutia vracia k pôvodnému skinheadskému imidžu. "Alebo do paramilitantných rokov, človek pôsobí tak trochu ako vojak pripravený na nejaké budúce boje."

Fenomén radikalizácie, mobilizácie či príklon k extrémnej pravici pozoruje Európa dlhodobo. Hoci sa rastúca miera extrémizmu dáva do súvislosti so zlými ekonomickými vyhliadkami, nie je len výsledkom krízy. Niektorí odborníci tvrdia, že k nárastu radikalizácie prispieva i citová chudoba, teda nezáujem rodičov z rôznych príčin.

Svoj podiel má i systém vzdelávania, v ktorom absentuje vedenie ku koncepčnému a kritickému mysleniu a k aktívnemu občianstvu. Výsledkom pasivity a zbavovania sa zodpovednosti potom svoj bod nájde v očakávaní, že problémy vyrieši "niekto iný."

Ideové pozadie pochodov slušných nemuseli pripraviť extrémisti

Stanislava Harkotová

Redaktorka
 

Diskusia

Kto dnes podľa vás pomáha extrémnym hnutiam do sedla?

Najčítanejšie