Vodiči autobusov jednou nohou v štrajku. Varovania odborárov sa nekončia

BRATISLAVA – Zamestnanci vo verejnej autobusovej doprave vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Rozhodlo o tom predsedníctvo Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO na svojom zasadnutí 20. decembra. Dôvodom má byť patová situácia v kolektívnom vyjednávaní pri kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

oz kovo odborari
Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna a podpredsedníčka Rady Monika Benedeková. Zdroj:Aktuálne.sk

Kolektívne vyjednávanie neprinieslo výsledky, OZ KOVO preto vyhlásil štrajkovú pohotovosť.

Zväz autobusovej dopravy totiž zotrval na svojom návrhu, ktorým chcel zvýšiť tarifné mzdy o jedno percento a priemerné mzdy o dve percentá. OZ KOVO však trvá na navýšení o 10 percent v tarifách a o 12 percent pri priemernej mzde.

Navýšenie o jedno percento by znamenalo prilepšenie asi o 4,50 eura. Odborári to odmietli.

„Po dvoch kolách kolektívneho vyjednávania nastala patová situácia a ani jedna zo zmluvných strán sa nepohla vo svojich požiadavkách,“ povedala podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.

Slováci v Rakúsku, pozor: Pôvodná autobusová linka do Hainburgu sa ruší

Podľa jej slov sú mzdy vo verejnej autobusovej doprave poddimenzované. Priemerné mzdy navyše podliehajú regionálnym rozdielom, je preto potrebné určiť jednotnú mzdu. Rozdiely sa niekedy pohybujú až v stovkách eur.

Odborári pokrývajú asi 11-tisíc zamestnancov vo verejnej autobusovej dopravy z viacerých spoločností.

Podľa Benedekovej navyše vzniká problém s nedostatkom šoférov, ktorí odmietajú za súčasných podmienok pracovať. Mzdy vodičov v pomere k množstvu hodín strávených na pracovisku sú výsmechom, uviedla.

Problémom sú zahraniční zamestnanci, tvrdia odborári

OZ KOVO upozornil aj na ďalší problém, ktorý vzniká pri zamestnávaní zamestnancov z iných krajín, najmä z Rumunska, Bulharska a Srbska. Tí majú podľa odborárov zlé pracovné návyky a pre zamestnávateľa sú lacnou pracovnou silou. O zvyšovaní platov sa potom rokuje ťažšie.

Príklad uviedol zástupca odborárov z trnavskej automobilky Milan Minárik.

„Je to veľký problém, v našej automobilke sa začal fenomén, ktorý neviem presne špecifikovať. Naši zamestnanci sú pobúrení zamestnancami, ktorí chodia z Rumunska, Bulharska a Srbska,“ povedal Minárik.

Stavba Jaguaru je v poriadku. Už 21. žalobu vlastníka pozemkov zamietli

Ako priblížil, zamestnanci sú zaučení na určité štandardy a postupy, ktoré zamestnanci z iných krajín nerešpektujú.

„Nechcem ich hádzať do jedného vreca, ale väčšinou je to tak,“ povedal.

Slovenskí zamestnanci musia podľa neho často nadrábať na úkor cudzincov, ktorým údajne chýbajú aj základné hygienické návyky.

„Keby vám naše upratovačky porozprávali, to ani nepatrí do médií,“ naznačil Minárik.

Ako ďalej priblížil, zamestnávateľ ubytoval cudzincov v novovybudovanom sídlisku v obci Zavar pri Trnave, v dedine po ich príchode  vo veľkom vzrastá kriminalita.

Záhorská Bystrica sa rozrastá, obyvateľov pribúda. Cestovanie má byť jednoduchšie

Podľa Minárika je problémom zamestnávanie ľudí zo Srbska – krajina nie je v EÚ, navyše sú zamestnanci navyknutí na nižšie priemerné mzdy, čo stavia odborárov do ťažkej situácie pred kolektívnym vyjednávaním.

Zneužíva sa postavenie ľudí

Ako zdôraznil predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna, upozorniť chcú najmä na využívanie zamestnancov. „Vítame, že ministerstvo chce posilniť inšpektoráty práce,“ povedal.

„Musíme zmeniť Zákonník práce, dnes, ak zamestnanci pracujú na rovnakom pracovnom mieste, musia mať rovnaký tarifný plat. Ten je niekedy o 20 – 30 percent nižší. Chceme preto, aby to bolo v priemernom zárobku,“ priblížil Machyna.

„Nechceme, aby sa zneužívalo sociálne postavenie ľudí,“ uzavrel.

Zväz autobusovej dopravy: Sme pripravení rokovať

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) je kedykoľvek pripravený rokovať o viditeľnom, avšak reálnom zvýšení miezd. Uviedol to prezident ZAD Peter Sádovský.

"Požiadavka navýšenia miezd o 12 percent je neprimeraná inflácii a aj výsledkom rokovaní v iných odvetviach hospodárstva a možnostiam rozpočtov samosprávnych krajov, ktoré prímestskú dopravu financujú," doplnil Sádovský.

"ZAD považuje informáciu o štrajkovej pohotovosti v odvetví verejnej autobusovej dopravy, iniciovanú OZ KOVO, za neprimeranú," priblížil.

Tento krok podľa neho neposilňuje partnerského ducha rokovaní dvoch rovnocenných partnerov, ktorí majú skutočný záujem o sociálny zmier a dlhodobé fungovanie partnerstva zamestnancov a zamestnávateľov.

"Vyhlasovanie štrajkovej pohotovosti sa stalo každoročným koloritom kolektívnych vyjednávaní vyššieho stupňa, a to bez ohľadu na výkonnosť slovenskej ekonomiky, silu verejných rozpočtov, rast produktivity práce alebo nárast spotrebiteľských cien," dodal prezident ZAD.

Každoročné rokovanie o navýšení miezd pripomína podľa neho turecký bazár, ale neprináša nič zásadne nové pre udržateľnosť sociálneho partnerstva, perspektívu odvetvia autobusovej dopravy a verejnej hromadnej dopravy ako celku či spokojnosť zamestnancov a zamestnávateľov ako rovnocenných partnerov.

"ZAD chápe nevyhnutnosť spokojnosti zamestnanca ako nevyhnutný predpoklad rozvoja firmy alebo odvetvia," doplnil Sádovský. Dôkazom toho je podľa neho aj zachovanie zamestnanosti a navyšovanie mzdy najmenej o infláciu aj v čase krízy. V roku 2016 sa pritom podľa Sádovského dohodlo zvýšenie miezd o štyri percentá, a to pri nulovej inflácii.

Na poslednom rokovaní pritom podľa ZAD odbory ako prvé trvali na svojej požiadavke nárastu priemerných miezd o 12 percent a neboli pripravené ustúpiť zo svojej požiadavky.

"Čo vyvolalo reakciu zamestnávateľov znamenajúcu zotrvávanie na prvotnom návrhu. Tvrdenie OZ KOVO o neústupčivosti ZAD-u teda nie je pravdivé," opísal Sádovský.

kf , TASR
 

Diskusia

Používate autobusovú dopravu?

Najčítanejšie