ÚVZ sa možným konfliktom záujmov nebude zaoberať

Bratislava - Možný konflikt záujmov na Úrade verejného zdravotníctva pozná svoj verdikt. Podľa úradu sa členovia P...

Zdroj: TASR/AP

Bratislava - Možný konflikt záujmov na Úrade verejného zdravotníctva pozná svoj verdikt. Podľa úradu sa členovia Pracovnej skupiny pre imunizáciu konfliktu v spolupráci s farmafirmou nedopúšťajú a žiadosť o jeho prešetrenie považuje za bezpredmetnú.

Transparency International Slovensko má na vec iný názor. Podľa jej šéfa Gabriela Šípoša je odpoveď úradu neadekvátna a lekári z imunizačnej skupiny, ktorí vystupujú ako garanti projektu webu o očkovaní, realizovaného farmafirmou, sa do konfliktu záujmov dostali.

Viac: Pre web o očkovaní riešia konflikt záujmov lekárov

Deklarácia, že nie sú v konflikte

So žiadosťou o prešetrenie sa na ÚVZ SR v decembri minulého roka obrátilo sedem občanov, ktorým sa nepozdáva, že ľudia, ktorí môžu mať vplyv na výslednú podobu povinného očkovacieho kalendára, spolupracujú na očkovacej osvete s výrobcom vakcín. Po mesiaci sa dočkali oficiálnej odpovede úradu.

"Pracovná skupina pre imunizáciu je menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre problematiku imunizácie. Funkcia členov tejto skupiny je čestná a bezplatná. Z tohto dôvodu považuje ÚVZ SR žiadosť ohľadom ich prešetrovania za bezpredmetnú," Aktuálne.sk informovala hovorkyňa úradu Lenka Šramková.

Zdroj: SITA

Podľa stanoviska úradu je síce imunizačná skupina iba poradným orgánom, no preto, aby sa predišlo pochybnostiam a špekuláciám, bude súčasťou každého rokovania samostatný bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov. "Okrem čestného vyhlásenia nebude ÚVZ SR zverejňovať ďalšie informácie o členoch Pracovnej skupiny pre imunizáciu," dodala hovorkyňa.

Šípoš: Krátke vyhlásenie nič nerieši

Šéf Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš považuje odpoveď úradu za neadekvátnu. Podľa neho sú lekári, ktorí vystupujú i v Pracovnej skupine pre imunizáciu i v projekte farmaceuta, nepochybne v konflikte záujmov, keďže pre TIS nedávno priznali od farmafirmy príjem.

"Že je ich funkcia v poradenskom orgáne bezplatná je celkom nepodstatné, nerieši sa predsa konflikt medzi príjmom od úradu či ministerstva zdravotníctva a ich rozhodovaním v komisii, ale medzi príjmom od farmafirmy a rozhodovaním o jej výrobkoch," uviedol pre Aktuálne.sk.

Podľa neho samotné vyhlásenie nič neriešia a navyše boli urobené dodatočne po tom, ako sa o možný konflikt začala zaujímať verejnosť. Členovia skupiny podali svoje vyhlásenia k 14. 12. a ďalším dňom decembra 2010 a januára 2011.

Zdroj: Jupiter Images

Obmedzili sa však na stručné "..týmto prehlasujem na svoju česť, že nie som v konflikte záujmov". Podľa Šípoša, pokiaľ chce úrad na svojej pôde riešiť konflikty záujmov, malo by byť vo vyhlásení lekárov podstatne širšie.

"Uvediem príklad, A. Od žiadnej farmafirmy priamo či nepriamo som za ostatných 12 mesiacov nezískal žiadny finančný príjem či nefinančný dar - ak prijal, tak v takejto sume... od firmy XY, B. V žiadnej farmafirme nepracuje môj blízky príbuzný - ak áno, uvádzam, v akom vzťahu sme a v ktorej firme," priblížil.

Etická komisia

Podľa predsedu TIS by bolo ideálnym riešením, ako predchádzať podobných situáciám, zriadiť na úrade etickú komisu, ktorá by buď zadala jasné pravidlá, alebo sama rozhodla ad-hoc, či dotyčného s konfliktom príjme alebo nepríjme do práce komisie. "Ani náhodou nemôže o tom, či je v konflikte záujmov, rozhodovať dotyčný, ako to teraz úrad v podstate spravil."

Doplnil, že okrem povinného deklarovania a pravidiel pre ďalší postup bývajú typicky upravované pri konfliktoch záujmov aj tzv. postzamestnanecké limity.

"Napríklad človek z komisie sa nemôže následne zamestnať vo farmafirme najbližších X rokov, čo znižuje riziko, že firma si určité rozhodnutie člena komisie "predplatí" a následne odmení lukratívnou prácou," vysvetlill.

Zdroj: TASR

Nespokojní aktivisti

S riešením situácie nie sú spokojní ani ľudia, ktorí sú autormi žiadosti o preskúmanie konfliktu záujmov. Podľa nich dokonca dochádza "ku konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov."

"Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu totiž vybavuje Dr. Mikas, ktorý je sám členom tejto skupiny, dokonca je jej predsedom. Vo výsledku teda jeden z tých, čo sú podozriví z konfliktu záujmov, bol poverený skúmaním možného konfliktu záujmov u seba a u svojich kolegov v PSPI," uvádzajú členovia výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní.

Spolupráca na osvete

Priamo dotknuté strany akýkoľvek konflikt záujmov popierajú. Člen imunizačnej skupiny pri ÚVZ SR a garant projektu farmaceutickej firmy Pfizer Sprievodca očkovaním Svetozár Dluholucký akékoľvek zvýhodňovanie farmaceuta v rámci pracovnej skupiny vylúčil. "Nikto si ma nikdy nekúpi a firma, pre ktorú píšem, odo mňa nikdy nič nechcela," povedal pre Aktuálne.sk.

Aj samotný farmaceut tvrdí, že na prácu lekárov v ÚVZ SR nemá žiadny vplyv. "Spoločnosť Pfizer nijakým spôsobom neovplyvňuje názory odborníkov, či už ako autorov stránky alebo ako členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu," povedala Eva Kaszásová, hovorkyňa spoločnosti Pfizer na Slovensku.

Marián Fillo z Petície za slobodnú voľbu v očkovaní si ale myslí, že pre posúdenie konfliktu záujmov sa má dbať na to, že výrobca má reálnu šancu niečo ovplyvňovať, keďže má na kľúčovom mieste v štátnej správe svojho človeka, a nie to, či to aj naozaj robí.

 

Diskusia