Vyhláška o obaloch podporí dovoz odpadu

Bratislava - Nová vyhláška ministerstva životného prostredia k zákonu o obaloch, ktorý má zmeniť podmienky finančných ...

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava - Nová vyhláška ministerstva životného prostredia k zákonu o obaloch, ktorý má zmeniť podmienky finančných tokov za recykláciu obalových odpadov, sa nepáči ďalším zodpovedným združeniam. Ku kritike ENVI-PAKu sa pridala aj organizácia Limit Recycling Slovakia, ministerstvo životného prostredia zvoláva spoločné rokovanie.

Radoslav Záhumenský zo združenia Limit Recycling Slovakia tvrdia, že vyhláška prispeje k tomu, že sa na Slovensko bude dovážať odpad z obalov zo zahraničia, pričom ten slovenský zostane na skládkach.

Navyše ministerstvo životného prostredia podľa neho zavádza, keď tvrdí, že väčšina organizácií združujúcich výrobcov a dovozcov obaľovaných tovarov nesúhlasí s navrhovanou vyhláškou. Envirorezort vo štvrtok pre Aktuálne.sk tvrdil opak a aj toto spôsobilo rozkol v Asociácii oprávnených organizácií, ktorá združuje 70 percent organizácií zabezpečujúcich zber obalových odpadov.

Výrobcovia obalov: Vyhláška pripraví obce o peniaze

Rozkol medzi organizáciami

Envirorezort pri obhajobe novej vyhlášky argumentoval postojom Asociácie oprávnených organizácií. Tá združuje prostredníctvom oprávnených organizácii výrobcov a dovozcov obaľovaných tovarov.

Asociácia však podľa Záhumenského komunikovala na rokovaniach s ministerskými úradníkmi postoj, ktorý nebol prijatý všetkými jej členmi. Preto oprávnená organizácia Limit Recycling Slovakia v piatok z asociácie vystúpila.

"Asociácia sa nikdy nedohodla na tom, že by súhlasila s tým, aby preukazovanie limitov robil zhodnocovateľ. Kvôli postojom asociácie v rozpore s dohodami sme z nej v piatok vystúpili," povedal Aktuálne.sk Záhumenský.

Zdroj: TASR

Organizácia, ktorú vedie, je tak po najväčšom združením oprávnených organizácií ENVI-PAK druhá, ktorá tvrdo kritizuje novú vyhlášku k zákonu o odpadoch.

Na Slovensku separuje plasty už 3,7 milióna ľudí

So šéfom Asociácie oprávnených organizácií sa Aktuálne.sk nepodarilo na zverejnenom telefónnom čísle opakovane spojiť.

Envirorezort chce zabrániť falošným potvrdenkám

Ministerstvo životného prostredia chce vyhláškou k zákonu o obaloch zabrániť vydávaniu falošných potvrdení, keďže za potvrdenie bude zodpovedať iba jeden subjekt, ktorý podľa neho dokáže preukázať materiálový tok, teda spracovateľ.

"Smernica Európskeho parlamentu o obaloch totiž vyžaduje preukázanie hodnoverného dôkazu o tom, že zhodnotenie alebo recyklácia sa uskutočnila a nie, že obec vykonala zber a separáciu," povedala Aktuálne.sk hovorkyňa ministerstva Beatrice Hudáková

Ministerstvo však aj pod vplyvom kritiky zvolalo expertnú pracovnú skupinu s relevantnými zástupcami všetkých strán, ktorých sa problematika týka. "Problém prerokuje a pokúsi sa o vzájomný kompromis. Stretnutie by sa malo uskutočniť počas nasledujúceho týždňa. O výsledku rokovania budeme informovať," vyhlásila v pondelok pre Aktuálne.sk Hudáková.

Separovanie za podporu

koľkí ľudia poznajú tento symbol?koľkí ľudia poznajú tento symbol? Zdroj: Aktuálne.sk

Výrobcovia obaľovaných produktov majú zo zákona povinnosť zabzepečovať alebo prispievať na recykláciu týchto obalov.

Slovensko zasype množstvo odpadu z obalov

Na základe doterajšej legislatívy mohli výrobcovia prispievať práve obciam, ktoré zo zákona majú povinnosť separovaný zber zabezpečovať a majú s tým nemalé náklady. Na základe separácie obalov vystavovali potvrdenky oprávňujúce žiadať o príspevok.

Vyseparované obaly následne putovali k zhodnocovateľovi, ktorý ich recykloval. Nová legislatíva má práve preniesť preukazovanie recyklácie na konkrétneho zhodnocovateľa.

Podľa tvrdenia niektorých organizácií však ten bude preukazovať iba spracované limity bez toho, aby dokladoval, kde získal surovinu. Môže tak dochádzať k dovozu odpadu zo zahraničia, kde sa za jeho vyzbieravanie platí vyššia odmena.

 

Diskusia