OČAMI Vladimíra Bačišina: Aspoň ten háčik nad r nám nechajte

KOMENTÁR - V Českej republike kráča prízrak. Nie je to prízrak komunizmu, ale prízrak politika Andreja Babiša. Slováka, ktorý je úspešný v Českej republike. Úspech a bohatstvo nemá nikto rád. Najmä ten, kto je neúspešný a obmedzený. Závisť a nenávisť je večná. Bez ohľadu na spoločenský systém. Mnohé výroky, ktoré odzneli na českej politickej scéne pripomínajú ohováranie.

Andrej Babis
Český minister financií Andrej Babiš. Archívne foto Zdroj:TASR

Čo sa vytýka Andrejovi Babišovi? Niekoľko vecí. Situácia v politike v Českej republike pripomína román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, ktorý zobrazuje stav rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska.

„Byla to opičí říše. Hlavy státníků byly plny plánů, které se vykonávaly a prováděly při snídaní, všechny soudy byty vychytralé a blázince byly přitom plny. Někdo se zbláznil z nutnosti, aby se ukázal být hezkým vládě...“ Toľko jeden výrok chrabrého vojaka Švejka.

OČAMI Vladimíra Bačišina: Trumpodane zmenia svetovú ekonomiku

Základnou vecou je to, že Andrej Babiš vstúpil do politiky. Je vlastníkom priemyselných podnikov a médií. Jeho politická strana je úspešná. Samotný Babiš má vysoké preferencie.

Ďalšou vecou je to, že Andrej Babiš má minulosť. Nikto z tých, ktorí ho ohovárajú predsa nežil na Marse, možno tak ich rodičia. Po roku 1989 pristáli na lietajúcom tanieri do novej demokracie. Kedysi boli aktívnymi členmi Československého zväzu mládeže, neskôr Socialistického zväzu mládeže a niektorí aj členmi Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. Obe organizácie boli predvojom komunistickej strany.

Dnes oni sami, alebo ich deti bojujú so socializmom, teda sami so sebou, alebo so svojimi rodičmi. Rozdelenie vplyvu vo svete medzi Zväzom sovietskych socialistických republík, USA a – aby som to napísal správne a nedostal pokutu -  Spojeným kráľovskom Veľkej Británie a Severného Írska – po Druhej svetovej vojne sa dohodlo na medzinárodných konferenciách v Teheráne, Jalte a Postupimi. Do tak vysokej politiky ľudia nemohli zasahovať.

OČAMI Vladimíra Bačišina: Sto dní Trumponomiky

Rodičia Andreja Babiša, ale aj on, pracovali v zahraničnom obchode. Ako osoby s diplomatickým statusom prichádzali do styku s tajnými službami. Aj dnes sú medzi diplomatmi, či inými osobami vyslanými štátmi do zahraničia spolupracovníci, alebo zamestnanci tajných služieb s krycím povolaním. Bolo to za feudálneho spoločenského režimu, socialistického režimu, je to aj za kapitalistického spoločenského režimu. Len intelektuálne obmedzení ľudia sa môžu pozerať na svet čierno-bielo. Svet je farebný a krásny.

Ak niekto nastupuje do významnej funkcie v štáte, preverujú ho ľudia Národného bezpečnostného úradu a zo Slovenskej informačnej služby. Budeme o dvadsať rokov skúmať ich spisy, že koho navštívili a s kým hovorili? Je to ich práca.

Stačilo by si prečítať nielen Facebook, ale aj nejakú, tú knihu o histórii diplomacie.  Situácia dnes vyzerá asi nasledovne. Moja známa, ktorá má mamu pôvodom zo Sovietskeho zväzu, sa mi priznala, že sa bojí hovoriť o tom, že jej dedko bojoval v Červenej armáde. Mohli by ju považovať za komunistku, nepriateľku kapitalizmu a demokracie. Demokracie plnej ľudí s pokrivenými charaktermi. Mám sa ja osobne hanbiť za to, že môj dedko Jozef  Ďurica pomáhal Červenej armáde odzbrojiť nemeckých vojakov v podniku v mestečku Prakovce? Máme právo poprieť svoju minulosť, predkov a hanbiť sa? Má niekto právo haniť niekoho za minulosť a jeho predkov? Veď za slobodu Európy zahynulo viac ako 24 miliónov obyvateľov Sovietskeho zväzu.

OČAMI Vladimíra Bačišina: Muž, ktorý zrušil Sovietsky zväz

Ďalšia vec, ktorá sa vytýka Andrejovi Babišovi je, že ovládol firmu Agrofert v Prahe. Rozhodol nejaký súd, že to boli nelegálne kroky: Podal vôbec niekto žalobu?

Dnes sa mu vytýka, že kontroluje médiá. Je zakázané kúpiť si podnik, ktorý vydáva médiá. Je zakázané médiám poskytovať vlastnú interpretáciu reality? Niektorým politici môžu, iní nie. 
Andreja Babiša niekto nahral. Prinajmenšom je neslušné nahrávať ľudí bez ich dovolenia a zverejňovať nelegálne získané informácie. Kvôli tomu, aby Andrej Babiš nemal konflikt záujmov, odovzdal svoj majetok do zvereneckých fondov. Ide o model správy majetku, ktorý existuje v anglosaskom právnom systéme.

Zverenecký fond sa vytvára vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa tak, že v rámci fondu sa tento majetok k určitému účelu zverí správcovi. Ten sa zaviaže majetok držať a spravovať. Založením zvereneckého fondu vzniká samostatné a nezávislé vlastníctvo vyčleneného majetku, ktorý nie je viazaný na žiadnu osobu. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu správca. Majetok zvereneckého fondu nie je vo vlastníctve správcu, zakladateľa ani osoby, ktorá má oprávnenie čerpať úžitky zo zvereneckého fondu (beneficient). Nulová dedičská daň a zverenecké fondy vytvorili z Českej republiky daňovo atraktívnu krajinu pre cudzincov. Česká kombinácia je európskym unikátom. Okrem cudzincov, ktorí ušetria, by na tom mala zarobiť aj štátna pokladnica. Nulová daň je aj z dlhopisov, ktoré Andrej Babiš predal. Snáď tento zákon neschválil Andrej Babiš?

Babiš je úspešný český podnikateľ, ktorý bude zostavovať aj ďalšiu vládu. V Českej republike však na neho žiarli časť verejnosti. Určite aj preto, lebo o vzťahu niektorých obyvateľov nášho susedného štátu k Slovákom hovorí jedna anekdota o ich obavách zo sedemdesiatych rokov, keď sa generálnym tajomníkom strany stal Slovák -  Gustáv Husák. Počas demonštrácie na Václavskom námestí v roku 1988 v Prahe, bol na jednom z transparentov nadpis: „Aspoň ten háčik nad r nám nechajte,“ „Ř!“.

Galéria 14 fotografií

Vladimír Bačišin

 

Najčítanejšie